มิถุนายน 2007


ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงกำหนดการเดินทางติดตั้ง miniTCDC ในแต่ละที่ไปแล้ว คราวนี้มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวันเดินทางกันดีกว่า

ช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนวันส่งของ (ต้องเผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยอีก ประมาณ 7 วัน) ทางเราได้ตระเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน
1. ตัวเล่ม (หนังสือ-สื่อมัลติมีเดีย-material)
2. ชั้นหนังสือ
3. เอกสารประชาสัมพันธ์
4. ของที่ระลึกจาก TCDC

เริ่มกันตั้งแต่เลือกหนังสือกันเลยดีกว่า ทาง TCDC จะสอบถามไปทางคณะเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาหนังสือที่จะเลือก จากนั้นผู้อำนวยการ TCDC Resource Center เป็นผู้เลือกหนังสือในเบื้องต้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการในแต่ละแห่งๆ ละประมาณ 200 เล่ม

ขั้นตอนต่อมาเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวเล่มหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยนำหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแยกกลุ่มตามแต่ละสถาบัน นำหนังสือดังกล่าวมาเรียงเลขหมู่ จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือ  ติดสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละแห่ง โดยใช้อักษรย่อและสีประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆ บนหนังสือ
 
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อหนังสือกับตัวเล่มจริงของหนังสือว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และแยกหนังสือของแต่ละแห่งไว้เป็นส่วนๆ ไม่ให้ปะปนกัน

เมื่อได้กำหนดการวันส่งของที่ชัดเจน ทางโครงการเลือกใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จึงได้สั่งซื้อกล่องพัสดุภัณฑ์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย โดยตรง และได้กำหนดวันลงมือลงแรงนำหนังสือและเอกสารทั้งหมดบรรจุลงลัง คือ วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 50

ขั้นตอนจะเริ่มจากนำอุปกรณ์ประกอบการตกแต่งชั้นหนังสือบรรจุลงลังก่อน โดยใช้พลาสติกกันกระแทกห่อทุกชิ้น สำหรับขั้นตอนการบรรจุหนังสือลงลัง เริ่มจากการนำหนังสือที่จัดแยกไว้ของแต่ละแห่งที่จัดเรียงเลขหมู่ไว้แล้วมา ตรวจสอบตัวเล่มจริงกับรายชื่อหนังสือที่จัดทำไว้แล้วอีกครั้งก่อนบรรจุลงลัง รองก้นลังด้วยพลาสติกกันกระแทก เมื่อนำหนังสือบรรจุลงลังจนเต็มจะคลุมด้วยพลาสติกกันกระแทกอีกครั้ง เพื่อป้องกันการบอบช้ำของหนังสือจากการขนส่งให้มากที่สุด

และหลังจากผนึกลังจะมีรายละเอียดปิดบอกบนหน้าลังว่าส่งไปที่ไหน จำนวนบรรจุว่ามีกี่เล่ม เลขที่ของลัง เลขหมู่เริ่มต้นและเลขหมู่ลงท้ายของหนังสือในลังนั้นๆ ส่วนชั้นหนังสือนั้น ทางโรงงานที่จัดทำชั้นฯได้ทำการขนส่งชั้นฯทั้งหมดไปที่ไปรษณีย์ไทยเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถึงวันนัดขนสินค้า คือ วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 50 บ.ไปรษณีย์ไทย ได้มารับลังหนังสือทั้งหมดที่ TCDC เจ้าหน้าที่ TCDC ต้องลงแรงช่วยกันขนส่งลังหนังสือทั้งหมดไปขึ้นรถที่ทาง บ.ไปรษณีย์ไทย ส่งมารับ ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักที่สุดในกระบวนการทั้งหมด 🙂

รูปวันบรรจุหนังสือลงกล่อง

dscf0102.jpg

dscf0115.jpg

dscf0118.jpg

dscf0116.jpg

dscf0099.jpgdsc00684.jpg

กล่องหนังสือรอไปรษณีย์ไทยมาทำการขนย้าย

dsc00691.jpg

dsc00696.jpg

dsc00693.jpg

Advertisements

หลังจากที่ได้ลงนามตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ พร้อมแล้วที่จะติดตั้งชั้นหนังสือ และระบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทรัพยากร ความรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค โดยมีกำหนดการในการติดตั้งในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

25 มิย 2550 – 27 มิย 2550 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

3 กค 2550 – 5 กค 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

6 กค 2550 – 8 กค 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กค 2550 – 15 กค 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 กค 2550 – 19 กค 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งโดยสรุปคือ

– ตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์
– ประกอบชั้นหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์
– จัดเรียงหนังสือ
– set up โปรแกรม shelve browser, โปรแกรม in-house use ฯลฯ
– ตรวจสอบความเร็วของ internet ณ จุดถ่ายทอดสด
– ทดสอบระบบ
– อบรมการใช้งานระบบ แนะนำแบบฟอร์มและเอกสาร แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
– ทดสอบการทำงานทั้งหมดของระบบ

จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานสัมมนา Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง  ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 เวลา 10.20 – 17.00 น. ที่ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

งานจัดขึ้นเต็มวัน ทั้งนี้เพราะว่าเนื้อหาในการพูดนั้นค่อนข้างเยอะ รวมถึงวิทยากรทั้งสองท่าน คือ คุณทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และคุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ได้เตรียมเนื้อหามาอย่างเข้มข้น ในส่วน presentation ของทั้งสองคนสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ TCDC Resource Center ค่ะ

ดิฉันขออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับงานสัมมนา (ทั้งนี้เพราะวิทยากรได้เขียนรายละเอียดต่างๆไว้ใน Blog ของแค่ละคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดยคุณทรงพันธ์ กล่าวถึงแนวคิดและความเป็นมาของ Library 2.0 ที่เน้น “แนวร่วม” ในการสร้างสังคมความรู้ร่วมกัน รวมถึงความสำคัญในการนำแนวคิดเทคโนโลยีนี้มาใช้กับงานห้องสมุด และในช่วงบ่าย คุณเลอชาติได้อธิบายการนำหลัก Library 2.0 มาประยุกต์ใช้งานจริง โดยเริ่มจากเว็บห้องสมุดของ TCDC เอง จุดเด่นของเว็บตามแนวคิด Library 2.0 คือ ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการจัดการ ‘เนื้อหา’ ของห้องสมุดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในงานบริการ การวิเคราะห์หมวดหมู่ หรือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

 ขณะนี้ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC Resource Center) ได้เปิดตัวเว็บในรูปแบบ Library 2.0 หากใครได้เข้าไปทดลองใช้แล้วอยากจะ feedback อย่างไร สามารถทำได้โดย post ไว้ที่นี่หรือส่ง e-mail ไปที่ library@tcdc.or.th ยินดีรับฟังทุกข้อความค่ะ

RegisterLibrary TourAtmostphereimg_1731.jpgimg_1768.jpg

ในกรณีหนังสือชำรุดในระหว่างการดำเนินงานนั้น หากมีหนังสือที่อยู่ในสภาพต้องส่งซ่อม ห้องสมุดที่ร่วมโครงการต้องดำเนินการส่งหนังสือเหล่านั้นกลับมาที่สศบ. พร้อมแนบแบบฟอร์มส่งซ่อม (Book Repairing Form ) แล้วทางสศบ.จะดำเนินการซ่อมหนังสือต่อไป
หากต้องการหนังสือเพื่อทดแทนหนังสือที่ส่งซ่อม ทางห้องสมุดที่ร่วมโครงการจะต้องแจ้งรายชื่อหนังสือเหล่านั้นมาพร้อมกันด้วย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Book Repairing Form

ภาพบรรยากาศวันลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการทีซีดีซี สู่ภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค 5 สถาบัน

โดย
คุณไชยยง รัตนอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.มณี พนิชการ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถานที่ ครีเอทีฟ สเปซ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์