จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานสัมมนา Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง  ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 เวลา 10.20 – 17.00 น. ที่ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

งานจัดขึ้นเต็มวัน ทั้งนี้เพราะว่าเนื้อหาในการพูดนั้นค่อนข้างเยอะ รวมถึงวิทยากรทั้งสองท่าน คือ คุณทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และคุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ได้เตรียมเนื้อหามาอย่างเข้มข้น ในส่วน presentation ของทั้งสองคนสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ TCDC Resource Center ค่ะ

ดิฉันขออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับงานสัมมนา (ทั้งนี้เพราะวิทยากรได้เขียนรายละเอียดต่างๆไว้ใน Blog ของแค่ละคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดยคุณทรงพันธ์ กล่าวถึงแนวคิดและความเป็นมาของ Library 2.0 ที่เน้น “แนวร่วม” ในการสร้างสังคมความรู้ร่วมกัน รวมถึงความสำคัญในการนำแนวคิดเทคโนโลยีนี้มาใช้กับงานห้องสมุด และในช่วงบ่าย คุณเลอชาติได้อธิบายการนำหลัก Library 2.0 มาประยุกต์ใช้งานจริง โดยเริ่มจากเว็บห้องสมุดของ TCDC เอง จุดเด่นของเว็บตามแนวคิด Library 2.0 คือ ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการจัดการ ‘เนื้อหา’ ของห้องสมุดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในงานบริการ การวิเคราะห์หมวดหมู่ หรือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

 ขณะนี้ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ (TCDC Resource Center) ได้เปิดตัวเว็บในรูปแบบ Library 2.0 หากใครได้เข้าไปทดลองใช้แล้วอยากจะ feedback อย่างไร สามารถทำได้โดย post ไว้ที่นี่หรือส่ง e-mail ไปที่ library@tcdc.or.th ยินดีรับฟังทุกข้อความค่ะ

RegisterLibrary TourAtmostphereimg_1731.jpgimg_1768.jpg

Advertisements