หลังจากที่ได้ลงนามตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ พร้อมแล้วที่จะติดตั้งชั้นหนังสือ และระบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทรัพยากร ความรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค โดยมีกำหนดการในการติดตั้งในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

25 มิย 2550 – 27 มิย 2550 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

3 กค 2550 – 5 กค 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

6 กค 2550 – 8 กค 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กค 2550 – 15 กค 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 กค 2550 – 19 กค 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งโดยสรุปคือ

– ตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์
– ประกอบชั้นหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์
– จัดเรียงหนังสือ
– set up โปรแกรม shelve browser, โปรแกรม in-house use ฯลฯ
– ตรวจสอบความเร็วของ internet ณ จุดถ่ายทอดสด
– ทดสอบระบบ
– อบรมการใช้งานระบบ แนะนำแบบฟอร์มและเอกสาร แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
– ทดสอบการทำงานทั้งหมดของระบบ

Advertisements