ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงกำหนดการเดินทางติดตั้ง miniTCDC ในแต่ละที่ไปแล้ว คราวนี้มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวันเดินทางกันดีกว่า

ช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนวันส่งของ (ต้องเผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยอีก ประมาณ 7 วัน) ทางเราได้ตระเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน
1. ตัวเล่ม (หนังสือ-สื่อมัลติมีเดีย-material)
2. ชั้นหนังสือ
3. เอกสารประชาสัมพันธ์
4. ของที่ระลึกจาก TCDC

เริ่มกันตั้งแต่เลือกหนังสือกันเลยดีกว่า ทาง TCDC จะสอบถามไปทางคณะเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาหนังสือที่จะเลือก จากนั้นผู้อำนวยการ TCDC Resource Center เป็นผู้เลือกหนังสือในเบื้องต้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการในแต่ละแห่งๆ ละประมาณ 200 เล่ม

ขั้นตอนต่อมาเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวเล่มหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยนำหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแยกกลุ่มตามแต่ละสถาบัน นำหนังสือดังกล่าวมาเรียงเลขหมู่ จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือ  ติดสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละแห่ง โดยใช้อักษรย่อและสีประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆ บนหนังสือ
 
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อหนังสือกับตัวเล่มจริงของหนังสือว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และแยกหนังสือของแต่ละแห่งไว้เป็นส่วนๆ ไม่ให้ปะปนกัน

เมื่อได้กำหนดการวันส่งของที่ชัดเจน ทางโครงการเลือกใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จึงได้สั่งซื้อกล่องพัสดุภัณฑ์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย โดยตรง และได้กำหนดวันลงมือลงแรงนำหนังสือและเอกสารทั้งหมดบรรจุลงลัง คือ วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 50

ขั้นตอนจะเริ่มจากนำอุปกรณ์ประกอบการตกแต่งชั้นหนังสือบรรจุลงลังก่อน โดยใช้พลาสติกกันกระแทกห่อทุกชิ้น สำหรับขั้นตอนการบรรจุหนังสือลงลัง เริ่มจากการนำหนังสือที่จัดแยกไว้ของแต่ละแห่งที่จัดเรียงเลขหมู่ไว้แล้วมา ตรวจสอบตัวเล่มจริงกับรายชื่อหนังสือที่จัดทำไว้แล้วอีกครั้งก่อนบรรจุลงลัง รองก้นลังด้วยพลาสติกกันกระแทก เมื่อนำหนังสือบรรจุลงลังจนเต็มจะคลุมด้วยพลาสติกกันกระแทกอีกครั้ง เพื่อป้องกันการบอบช้ำของหนังสือจากการขนส่งให้มากที่สุด

และหลังจากผนึกลังจะมีรายละเอียดปิดบอกบนหน้าลังว่าส่งไปที่ไหน จำนวนบรรจุว่ามีกี่เล่ม เลขที่ของลัง เลขหมู่เริ่มต้นและเลขหมู่ลงท้ายของหนังสือในลังนั้นๆ ส่วนชั้นหนังสือนั้น ทางโรงงานที่จัดทำชั้นฯได้ทำการขนส่งชั้นฯทั้งหมดไปที่ไปรษณีย์ไทยเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถึงวันนัดขนสินค้า คือ วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 50 บ.ไปรษณีย์ไทย ได้มารับลังหนังสือทั้งหมดที่ TCDC เจ้าหน้าที่ TCDC ต้องลงแรงช่วยกันขนส่งลังหนังสือทั้งหมดไปขึ้นรถที่ทาง บ.ไปรษณีย์ไทย ส่งมารับ ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักที่สุดในกระบวนการทั้งหมด 🙂

รูปวันบรรจุหนังสือลงกล่อง

dscf0102.jpg

dscf0115.jpg

dscf0118.jpg

dscf0116.jpg

dscf0099.jpgdsc00684.jpg

กล่องหนังสือรอไปรษณีย์ไทยมาทำการขนย้าย

dsc00691.jpg

dsc00696.jpg

dsc00693.jpg

Advertisements