การเดินทางติดตั้ง mini TCDC ที่ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                            ………………………………


    เมื่อวันที่13-16 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ทีมงานจาก TCDC ได้เดินทางไปยัง ห้องสมุดคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เดินทางไปติดตั้ง miniTCDC เป็นแห่งที่ 4 ต่อจากที่
ชลบุรี ลำปาง และเชียงใหม่ โดยที่จะมีข้อมูล และภาพการไปติดตั้งครั้งนี้ เพื่อนำเสนอไว้ดังนี้
ออกเดินทาง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 ทีมงานที่ไปในวันนี้ประกอบไปด้วย
1. คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร (Information Scientist)
2. คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร (IT Manager)
3. คุณวัชชพล หรั่งแพ (Mini Info Guru Officer)

   นัดรวมตัวกันก่อนที่ TCDC ตั้งแต่เวลาก่อน 8.00 น. มีการเตรียมและเช็คสัมภาระให้แน่ใจ และพร้อม ก่อนที่จะออกเดินทางโดยรถยนตร์ ไปที่สนามบินดอนเมือง เวลา 11.20 น.เป็นเวลาขึ้นเครื่อง ใช้เวลาบนเครื่อง 55 นาที สู่สนามบินจังหวัดขอนแก่น เข้าเช็คอินที่โรงแรม ก่อนที่จะนั่งรถต่อไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรงดิ่งไปที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ทันที…ไปกันเลย
17.jpg

21.jpg

    เมื่อทางทีมงานมาถึงก็เริ่มงานทันที่ โดยอย่างแรกต้องไปติดต่อประสานงานกับทางอาจารย์ ซึ่งก็ได้พบ อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล และ อาจารย์กษม อมันตกุล รอต้อนรับอยู่แล้ว
ก่อนอื่น ต้องเช็คของที่ได้ส่งมาก่อนว่าครบ มีอะไร เสียหายระหว่างขนส่งหรือเปล่า

3.jpg

• ตู้ชั้นหนังสือที่ทำการแพ็คมา รอการติดตั้ง

51.jpg

• มาพร้อมกับกล่องที่บรรจุหนังสืออยู่ภายใน

    เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถึงเวลาลงมือกันแล้ว… มาแค่ 3 คน กว่าจะเสร็จคงเหนื่อย เลยได้ทั้งน้องๆนักศึกษา และแม่บ้าน มาช่วย… งั้นลงมือกันเลย.!!!
โดยอย่างแรกได้ทำการเอาพลาสติกที่หุ้มตัวชั้นออกก่อน แล้วจึงความสะอาด จากนั้นค่อยเอาหนังสือขึ้นมาจัดเรียง

ภาพบรรยากาศการติดตั้ง

6.jpg

8.jpg

9.jpg

• จัดหนังสือเรียงตาม Call Number โดยมีป้ายสำหรับบอกว่าหนังสือกลุ่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการใช้

10.jpg

• ทำติดตั้งเครื่อง Touch screen เพื่อใช้สำหรับ โปรแกรม Shelves browser

    โปรแกรม Shelves Browser คือ โปรแกรมช่วยค้นหาหนังสือภายในชั้นหนังสือแต่ละชั้น ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบของคอมพิวเตอร์หน้าจอแบบสัมผัส บริการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้เห็นภาพรวมของชั้นหนังสือ ตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นหนังสือทุกเล่มทั้งแถวพร้อมทั้งสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของหนังสือได้ คือ ปกหน้า หน้าชื่อเรื่อง สารบัญ และปกหลัง

111.jpg

• มุมมองจากภายนอก ระหว่างการติดตั้ง

    นอกจาก หนังสือแล้วเราได้จัดชั้นของ Material ConneXion Bangkok ที่ได้จัดเตรียมตัวอย่างวัสดุของไทยไว้ให้ศึกษา อีกด้วย

121.jpg

img_01911.jpg

    โดยวัสดุที่นำมาครั้งนี้จะมีด้วยกัน 4 ชิ้น ได้แก่
1. Plant Cloth ผ้าบุจากใยธรรมชาติ
2. Rubber Foam Material โฟมยางธรรมชาติ
3. Crystaline Mosaics กระเบื้องโมเสคทำจากโพลิเมอร์
4. Teak Woodmat เสื่อไม้สัก

141.jpg

• ได้มีการติดโปสเตอร์ และมีโบรชัวร์ที่เกียวกับ TCDC รวมถึงกิจกรรม และนิทรรศการต่างๆที่จะจัดขึ้น ให้ทางminiTCDC ได้รับข่าวสารด้วย

dsc00010.jpg

• ก้ได้ภาพที่พร้อมใช้งานอย่างที่เห็น

มุมต่างๆของชั้น miniTCDC

161.jpg

18.jpg

    ส่วนวันที่ 14 กรกฏาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่ 2 แล้ว
    ได้มีการมาอบรม วิธีการใช้ Shelves browser โปรแกรม In-house use วิธีการจัดเรียงหนังสือ การสืบค้นผ่านทาง Website ของ TCDC การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทาง TCDC ผ่านทาง miniTCDC Blog

img_0224.jpg

55.jpg

• อาจารย์และน้อง ๆ นักศึกษาที่มาช่วยงาน มาเข้าฟังการอบรม

22.jpg     211.jpg 

• อาจารย์และ น้อง ๆ ลองทำดูด้วย

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ทีมงานเราสำรวจพื้นที่ดดยรอบมหาวิทยาลัย ตามคำแนะนำของอาจารย์

    วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ได้มีคณะจาก TCDC มาเพิ่ม 3 ท่าน คุณทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (วิทยากร) คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian) และคุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ (Project Manager miniTCDC) เนื่องจาก วันนี้มีการบรรยายเรื่อง Library 2.0 : จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้งานจริง ที่ สำนักวิทยบริการ โดยคุณทรงพันธ์และคุณเลอชาติ มีผู้เข้าร่วมฟังตั้ง 143 คนแน่ะ มีทั้งมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายเริ่มเวลาประมาณ 10.00 น. โดยกล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้สู่อินเทอร์เน็ต โดย TCDC ได้พัฒนาแนวคิด หลักการ Library 2.0 มาประยุกต์ใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จนประสบความสำเร็จ จึงประสงค์จะเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวออกไปสู่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดใหม่ๆ ทันต่อความก้าวหน้าในวิทยาการที่เป็น มาตรฐานสากล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อการพัฒนางานวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต
    หลังจากอยู่ร่วมพิธีเปิดการบรรยายเรียบร้อย คุณสิริรัตน์ คุณเกรียงศักดิ์ และคุณวัชชพล ก็ได้แยกไปสำรวจสถานที่ที่จะใช้ในการถ่ายทอดสดการบรรยายทีจะจัดขึ้นที่ TCDC เพื่อให้ทาง miniTCDC ที่นี่ได้รับชมไปพร้อมๆ กับทาง TCDC ของเราด้วย 

25.jpg • มีการลงทะเบียนก่อนเข้า

26.jpg    • คุณเลอชาติ และคุณทรงพันธ์ เตรียมความพร้อมก่อนการบรรยาย

28.jpg   27.jpg

• คณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเริ่มทยอยมาจับจองที่นั่ง

29.jpg

โดยมีท่านอาจารย์ สุวรรณา ทองสีสุขใส มาเป็นประธานในการบรรยายครั้งนี้

บรรยากาศระหว่างการบรรยาย

30.jpg

31.jpg • คุณสุภาพร ร่วมบรรยายเสริม

32.jpg 33.jpg

• เปิดให้ผู้ร่วมฟังการบรรยายได้มี
โอกาสได้ซักถาม เรื่องที่สงสัยในช่วงท้าย

34.jpg

• ท่านอาจารย์ สุวรรณา ทองสีสุขใส มอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากรของเรา เป็นการจบการบรรยายในครั้งนี้

    แล้วในคืนเดียวกันทางคณะของเราก็ได้เดินทางกลับจากจังหวัดขอนแก่น สู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ น้อง ๆ นักศึกษา และบุคคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน ภาพเหล่านี้จะอยู่ภายในความทรงจำของเราตลอดไป.. ซึ่งทางเราTCDC ก็หวังเป็นอย่างยิ่งให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ เป็นแหล่งที่กระตุ้นต่อมคิด ให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้นำความรู้ที่ได้นี้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป…(“ขอบคุณครับ”..ble)

Advertisements