ตุลาคม 2007


     คณะดำเนินการได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ประกอบไปด้วย
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ (miniTCDC Project Manager)
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร (Information Scientist)

คุณฆฤณ กังวานกิตติ (Facilities Manager)
คุณเบญจวรรณ ระงับภัย (Librarian)
คุณอัครพล จีนาคม (miniTCDC  Staff)

     พวกเราทั้งหมดเดินทางถึงสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยรถตู้ในเวลา 9.30 น.  จากนั้นพวกเราได้ประสานงานไปยังหอสมุดเพื่อดำเนินการขนย้ายกล่องหนังสือ และกล่องวัสดุ รวมทั้งหมด 15 ลัง ขึ้นไปยัวชั้น 2 ของสำนักหอสมุด เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

     ลำดับแรกพวกเราได้แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน โดยกลุ่มหนึ่งดำเนินการเปลี่ยน Material ชุดใหม่ ซึ่งเป็น Tabula แบบใหม่ กล่าวคือ เป็นแบบเล็กมีทั้งหมด 12 ชิ้นงานด้วยกัน ซึ่งถ้าเป็นแบบเก่านั้น จะมีชิ้นวัสดุเพียง 4 ชิ้นเท่านั้นเอง

dscf3691.jpg
         ^  เจ้าหน้าที่กำลังเตรียม Tabula สำหรับติดตั้ง

dscf3701.jpg
                   ^  ตัวอย่าง Tabula ครับผม

dscf3704.jpg
               ^  ตัวอย่าง Tabula อีกชิ้นครับผม
dscf3692.jpg
            ^ ชั้น Material ที่กำลังดำเนินการติดตั้ง

dscf3709.jpg
           ^ ชั้น Material ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว

dscf3710.jpg
          ^ แบบมุมกว้างครับผม

       ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ดำเนินการนำหนังสือชุดเก่าบรรจุลงกล่อง เพื่อนำกลับ TCDC  ดังรูป ครับผม

dscf3694.jpg

dscf3693.jpg

p1030381.jpg

       เมื่อจัดหนังสือชุดเก่าลงกล่องเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาพักทานอาหารกลางวันพอดี  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว พวกเราจึงได้ขนย้ายกล่องหนังสือทั้งหมดลงไปเก็บที่รถตู้ในคราวเดียวเลย   หลังจากนั้นผมก็ได้นำรถเข็นมาคืนที่ห้องสมุด และระหว่างทางที่จะเดินไปขึ้นรถตู้เพื่อจะไปทานข้าวนั้น  ผมก็เห็นพี่ ๆ ทีมช่าง จากบริษัท Elite กำลังติดตั้ง “นิทรรศการวัสดุไทยใส่ใจการออกแบบ” กันอยู่ ดังรูป

p1030372.jpg
                  ^ บริเวณชั้น 1 ของสำนักหอสมุด

p1030374.jpg
                        ^  พื้นที่ที่จะจัดนิทรรศการ

p1030376.jpg
                   ^  พี่ ๆ ทีมงาน เตรียมการติดตั้ง

          หลังจากที่พวกเราอิ่มหนำกับอาหารทะเลสุดอร่อยที่ร้านเจ๊อ่วยแล้ว  พวกเราก็เดินทางกลับมาที่ห้องสมุดพร้อมกับพบว่าพี่ ๆ บรรณารักษ์ใส่แถบแม่เหล็กให้กับหนังสือชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็ถึงเวลาที่หนังสือชุดใหม่ 200 เล่ม จะได้ขึ้นไปทำหน้าที่ของมันบนชั้นเสียที

p1030400.jpg
                       ^ เอ้า… จัดขึ้นชั้นให้หมด

p1030404.jpg
                        ^ เอาเล่มไหนโชว์ดีน้า…

p1030409.jpg
                           ^  เสร็จเรียบร้อย !!!

p1030408.jpg
                           ^ ซูมซะหน่อย  : )

p1030424.jpg
                         ^  ภาพมุมกว้างครับผม

       เมื่องานหมุนเวียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยด้วยดีแล้ว พวกเราทั้งหมดก็ลงไปที่ชั้น 1 เพื่อดูการติดตั้งนิทรรศการกันต่อไป

p1030387.jpg
                              ^ ปูพรมกันก่อน

p1030392.jpg
                               ^  ติดตั้งวัสดุ

p1030417.jpg
                        ^  เก็บงานให้เรียบร้อย

p1030492.jpg
                         ^ เสร็จสมบูรณ์ !!!

p1030496.jpg
                       ^  มุมนี้เห็นป้ายชัดเจน

p1030498.jpg
                               ^ อีกมุม

p1030499.jpg
                              ^  และอีกมุม

p1030504.jpg
                          ^  ภาพมุมสูงครับผม
       งานทุกอย่างในวันนี้สำเร็จลงด้วยดีก็ด้วยความอนุเคราะห์จากพี่ ๆ บรรณารักษ์แห่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านอีกคำรบหนึ่งครับ

                                                                                                         อัครพล#19
       

   

Advertisements

ทางคณะของเราได้ออกเดินทางเพื่อร่วมเตรียมงาน ในวันที่18 กันยายน 2550 ประกอบไปด้วย
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Communication Manager)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร (IT Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ (miniTCDC Project Manager)
คุณฆฤณ กังวานกิตติ (Facilities Manager)
คุณจินตนา ชูพรหมวงษ์ ( Client Service Officer MCB)
คุณวัชชพล หรั่งแพ (Contact Person miniTCDC)

ภาพการเตรียมการก่อนวันพิธีเปิด

2.jpg 4.jpg

ห้องที่จะใช้จัด Exhibition

  6.jpg  8.jpg

น้องๆ ช่วยกันเตรียมเอกสารสำหรับแจกวันงาน และจัดสถานที่

9.jpg  10.jpg

แจกโบรชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์

วันพิธีเปิด 19 กันยายน 2550 คณะของเราได้เดินทางมาร่วมงาน ประกอบด้วย

คุณไชยยง รัตนอังกูร (Managing Director)
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Design Resources Library Director)
คุณนพดล วีรกิตติ (Information Technology & Facilities Director)
คุณมนฑิณี ยงวิกุล (Policy & Development Manager)
คุณวราภรณ์ วศินสังวร (CRM Manager)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร (Material Researcher)
คุณเลอชาติ ธรรมเสถียร (Information Scientist)
คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ (Librarian)

วันงานพิธีเปิด miniTCDC เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.

15.jpg 13.jpg

ผู้ที่มาร่วมงานต้องมีการลงทะเบียนกันซะก่อน

18.jpg 

สร้างบรรยากาศด้วยเสียงดนตรี ฟังสบายๆ

211.jpg221.jpg

อาจารย์อภิสิทธิ์ และ คุณไชยยง  กล่าวรายงาน โครงการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ TCDC สู่ภูมิภาค (miniTCDC)

24.jpg 231.jpg

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานในพิธี

27.jpg 281.jpg

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท เปิดพิธีอย่างเป็นทางการ พร้อมกับถ่ายรูปหมู่กับผู้บริหาร TCDC

31.jpg32.jpg

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด miniTCDC และ ห้อง Exhibition ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวัสดุไทย

dsc00871.jpgdsc00872.jpg

ภายในห้องที่จัดแสดง

จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ และฐานข้อมูลออนไลน์” ที่ห้องประชุม 1301 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยวิทยากรได้แก่ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร และคุณ ขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ

 dsc00958.jpg dsc00976.jpg

   ในการบรรยายเรื่องฐานข้อมูลออนไลน์ จะกล่าวถึงข้อมูลแต่ละฐาน ได้แก่

  GMID เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการตลาด โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เช่น สถิติผู้บริโภค การค้าปลีก บทวิเคราะห์ทางธุรกิจ เป็นต้น                                                      

  DAAI เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลอ้างอิงกว่า 130,000 รายการ จากหนังสือพิมพ์และวารสารด้านการออกแบบ และช่างฝีมือกว่า 500 ชื่อ ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1973 เป็นต้นมา ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับนักออกแบบ ช่างศิลป์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และบรษัทต่างๆ ถือได้ว่า เป็นฐานข้อมูลประเภทดัชนีที่รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  Material COnnexion Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลวัสดุกว่า 3,000 ชนิด จากทั่วโลก ที่คัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้รู้จักวัสดุที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าในทุกแง่มุม ตั้งแต่ชื่อวัสดุ รูปภาพ คำอธิบาย ไปจนถึงข้อมูลของผู้ผลิตวัสดุ

dsc00973.jpgdsc00978.jpg

น้องๆนักศึกษาให้ความสนใจกับตัวอย่างวัสดุที่นำมาแสดง

img_2875.jpg

อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวขอบคุณวิทยากร ที่มาบรรยายในครั้งนี้ เป็นการเสร็จสิ้นงานในวันนี้…

img_2810.jpgimg_2883.jpg

ถ่ายรูปร่วมกัน กับน้องๆ ที่มาช่วยงาน (ใครน้องใครพี่ก็เนียนกันไป) .