สวัสดีครับ

 

วันนี้เราจะมาเก็บตกจากการไปติดตั้ง miniTCDC@NU ให้ชมกันครับ

 

การติดตั้ง miniTCDC ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก

 

คณะติดตั้งที่ไป 4 ท่าน ได้แก่

 

คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์  (miniTCDC Project Manager)

คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร  (Information Scientist)

คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร (IT Manager)

คุณวัชชพล หรั่งแพ  (Contact Person miniTCDC)

 

ทางคณะได้ออกเดินทาง วันที่ 30 เมษายน เวลา 6.30 น. ถึงพิษณุโลก เวลา 7.05 น. หลังจากพักเหนื่อยที่โรงแรมแล้ว เวลาประมาณ 9.00 น. ทางคณะผู้ติดตั้งได้เดินทางไปที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี  ผศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา (รองคณะบดีฝ่ายแผนและพัฒนา)   อ.ณัฐ จันทสิงห์ (ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะ) และ คุณโสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ (รักษาการเลขานุการคณะ) ให้การต้อนรับหลังจากทำการติดตั้ง miniTCDC เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้ติดตั้งได้จัดอบรมการใช้งาน โดยมี อ.ณัฐ จันทสิงห์ (ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะ) และ น้องเฟียต (เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด) เข้ารับ

ฟังการอบรมครับ 

 

ภาพบรรยากาศการติดตั้ง miniTCDC@NU  

 

 

 

ทางเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่คอยอำนวยความสะดวก

ให้แก่คณะผู้ติดตั้ง ขอบคุณมากครับ ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเราจะแจ้งให้ทราบในโอกาสหน้านะครับ เพื่อนๆคนในสนใจ miniTCDC@NU จัดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่าลืมแวะเข้าไปชมและใช้งานได้นะครับ หากมีข้อแนะนำผากไว้ได้นะครับ และหากเกิดการผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สวัสดีครับ

Advertisements