ถึงเวลาที่เราจะแจ้งสถิติการใช้บริการหนังสือโครงการ miniTCDC ประจำเดือนเมษากันแล้วครับเริ่มกันที่

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

เดือนเมษามีวันหยุดราชการมากทำใหห้องสมุดไม่เปิดให้บริการนะครับและอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนด้วยการใช้บริการจึงลดลง ซึ่งเรียงลำดับจากการใช้บริการมากที่สุดได้ดังนี้ครับ 1.KKU  2.CMU   3.BUU   4.TUL  แล้วกลับมาพบกับสถิติของเดือน พ.ค. กันในโอกาสหน้านะครับ ดีครับ 

 

 

Advertisements