เรามีรายงานการติดตั้งโครงการ miniTCDC มาเล่าสู่กันครับ

 

การติดตั้ง miniTCDC @ UBU

คณะติดตั้งที่ไป 5 ท่าน ได้แก่

คุณสุภาพร สมจิตต์ ( Chift Librarian )

คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์  ( miniTCDC  Project Manager )

คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร  ( Information Scientist )

คุณเมธี สันติภาพพงศา ( IT Manager)

คุณวัชชพล หรั่งแพ  ( Contact Person miniTCDC )

 ทางคณะออกเดินทาง  วันที่ 7 พ.ค. เวลา 6.00 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานีเวลา  7.00 น. จากนั้นได้มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทำการติดตั้งโครงการ miniTCDC  ณ ที่หมายทางคณะได้รับเกียรติโดยมี  ผศ. ดร.บรรชา บุดดาดี ( ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ) นายพนม จรูญแสง (บรรณารักษ์) และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับ  หลังจากสำรวจพื้นที่ ได้มีการปรับเปลี่ยนการติดตั้ง จากที่คณะศิลปประยุกค์และการออกแบบ เปลี่ยนเป็นติดตั้งที่สำนักวิทยบริการแทน เนื่องจากที่คณะศิลปประยุกต์มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ หลังจากติดตั้ง Shelf หนังสือเสร็จ

 

     miniTCDC@UBU เรียบร้อยแล้วครับ

 

ประชุมลับสุดยอดครับ

    ห้องจัดนิทรรศการ 

 

                       สำรวจพื้นที่กันหน่อย 

ได้จัดการอบรมวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จากนั้นได้สำรวจห้องที่จะใช้จัดนิทรรศการในโอกาสต่อไปและ วันรุ่งขึ้น 8 พ.ค. เวลา 9.00 น.ทางคณะได้เดินทางไปทำการติดตั้งระบบฐานข้อมูล ที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ได้เดินทางกลับกทม.เวลา 15.10 น.ครับ
 

 บรรยากาศการติดตั้ง miniTCDC @ UBU

 

 

 
ทางเราต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะจนงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอบคุณมากครับ
 

ท่านใดสนใจอย่าลืมแวะไปใช้บริการได้นะครับ และเตรียมพบกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปนะครับ

 
 
 

 

Advertisements