สิงหาคม 2008


“ปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในโครงการ miniTCDC ปี 2551”

นิทรรศการวัสดุไทยใส่ใจงานออกแบบ : Get the best out of your materials

 

 

 นิทรรศการ นุ่ง จับ พับ จีบ: Wearing Folding Draping Pleating

 

นิทรรศการ คลี่ .. ผื่นผ้า มองหานวัตกรรม: Smart and innovative textile

Advertisements

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเราที่ไปได้แก่
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณยุวรีย์ พงศาสนองกุล (Administration Director)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร ( IT Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ (Client Service Officer)
คุณพงศกร ดารา (Contact Person mini TCDC)
คุณมกร เชาว์วาณิชย์ (วิทยากรพิเศษ)

งานจัดขึ้นบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30น.
งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้สื่อข่าวท้องถิ่น  พิธีเริ่มขึ้นโดยอาจารย์ณัฐ จันทสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ


นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการ-กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงาน

จากนั้นเป็นการชม mini TCDC และแนะนำส่วนต่างๆ

 

ช่วงสุดท้ายของงาน เวลาประมาณ10.30 น. มีการบรรยายเรื่อง”วิธีสืบค้นฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดย ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และคุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หลังจากนั้นเเป็นการบรรยายเรื่อง ”Business Success through Design” โดย คุณ มกร เชาว์วาณิชย์ นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัทซีรีบรัม จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเราที่ไปได้แก่
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณนพดล วีรกิตติ (Information Technology&Facilities Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณพัชราพร ทองประไพ (Chief Financial&Accountant)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณพันธิตรา สินสมบูรณ์ (Visitor Service Director)
คุณชมพูนุช วีรกิตติ (Director Of Material Library)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร ( IT Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ (librarian)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณศุภมาศ พะหุโล (Assistant Curator)
คุณพงศกร ดารา (Contact Person mini TCDC)

งานจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ ผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวกันในวันนี้
พิธีเริ่มโดย รองศาสตราจารย์สุวรรณา ชุติมันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ

จากนั้นคุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”

ต่อมาประธานในพิธี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมชั้นหนังสือ miniTCDC และนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก นุ่ง จับ พับ จีบ (Wearing Folding Draping Pleating)

ช่วงสุดท้ายของงานมีการบรรยายเรื่อง “What is design?… ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” โดยคุณศุภมาศ พะหุโล ภัณฑารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และคุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยคณะเราที่ไปได้แก่
คุณภารวี วงศ์จิรชัย (Curator Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing &Communication Manager)
คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (Marketing &Communication Department)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณธนู กริ่มแก้ว (Information Technology & Facilities Department)
คุณกริยา บิลยะลา (Contact Person mini TCDC)
คุณพงศกร ดารา (Contact Person mini TCDC)

งานถูกจัดขึ้น ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเริ่มมีการลงทะเบียนเวลาประมาณ  8.00-9.00น. งานเริ่มที่นายธนากร พละชัย รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.  จากนั้น ผศ.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวรายงานการจัดงานราชภัฏวิชาการและคาราวานวิทยาศาตร์

หลังจากนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

 

เมื่อท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและนายภารวี วงศ์จิรชัย รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานบนเวทีหอประชุม 1
ต่อมาเป็นการแสดงพิธีเปิดโดยคณะศิลปกรรมชุด “แลโด้ โหมศิลปกรรม”

 

เวลาประมาณ 10.30น. เป็นการเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC) ณ สำนักวิทยบริการฯ โดยที่ นายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้เปิดงานและตัดริบบิ้นพร้อมทั้งเยี่ยมชมชั้นหนังสือ mini TCDC และนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก วัสดุไทยใส่ใจงานออกแบบ (Get the best out of materials) โดยมีเจ้าหน้าที่ TCDC นำเยี่ยมชม

 

 

ช่วงสุดท้ายของงานเวลาประมาณ 13.30 น. เป็นการบรรยายวิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดยดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณ สิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยคณะของ TCDC ที่เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร ( IT Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณวัชชพล หรั่งแพ ( Contact Person miniTCDC)

พิธีเปิดจัดที่ สำนักวิทยบริการ มีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.
โดยได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่มาทำข่าวพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

พิธีเริ่มเมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรชา บุดดาดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ จากนั้น คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)

จากนั้น อ.สุภชัย หาทองคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ

หลังจากนั้นคณะของ TCDC ได้พาผู้ร่วมงาน เข้าเยี่ยมชม miniTCDC พร้อมแนะนำในส่วนต่างๆ

และในสายมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ต่อด้วยเสวนาเรื่อง “เอกลักษณ์งานออกแบบพื้นถิ่นเมืองอุบลฯ” โดย ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ อาจารย์ติ๊ก แสนบุญ ผศ.สมชาย นิลอาธิ และ ดร. ศักดิ์ สิกขา อาจารย์ประจำ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี