เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเราที่ไปได้แก่
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณยุวรีย์ พงศาสนองกุล (Administration Director)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร ( IT Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ (Client Service Officer)
คุณพงศกร ดารา (Contact Person mini TCDC)
คุณมกร เชาว์วาณิชย์ (วิทยากรพิเศษ)

งานจัดขึ้นบริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30น.
งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้สื่อข่าวท้องถิ่น  พิธีเริ่มขึ้นโดยอาจารย์ณัฐ จันทสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ


นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการ-กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงาน

จากนั้นเป็นการชม mini TCDC และแนะนำส่วนต่างๆ

 

ช่วงสุดท้ายของงาน เวลาประมาณ10.30 น. มีการบรรยายเรื่อง”วิธีสืบค้นฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดย ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และคุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หลังจากนั้นเเป็นการบรรยายเรื่อง ”Business Success through Design” โดย คุณ มกร เชาว์วาณิชย์ นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัทซีรีบรัม จำกัด

Advertisements