เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยคณะเราที่ไปได้แก่
คุณภารวี วงศ์จิรชัย (Curator Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing &Communication Manager)
คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (Marketing &Communication Department)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณธนู กริ่มแก้ว (Information Technology & Facilities Department)
คุณกริยา บิลยะลา (Contact Person mini TCDC)
คุณพงศกร ดารา (Contact Person mini TCDC)

งานถูกจัดขึ้น ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเริ่มมีการลงทะเบียนเวลาประมาณ  8.00-9.00น. งานเริ่มที่นายธนากร พละชัย รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.  จากนั้น ผศ.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวรายงานการจัดงานราชภัฏวิชาการและคาราวานวิทยาศาตร์

หลังจากนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

 

เมื่อท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและนายภารวี วงศ์จิรชัย รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานบนเวทีหอประชุม 1
ต่อมาเป็นการแสดงพิธีเปิดโดยคณะศิลปกรรมชุด “แลโด้ โหมศิลปกรรม”

 

เวลาประมาณ 10.30น. เป็นการเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC) ณ สำนักวิทยบริการฯ โดยที่ นายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้เปิดงานและตัดริบบิ้นพร้อมทั้งเยี่ยมชมชั้นหนังสือ mini TCDC และนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก วัสดุไทยใส่ใจงานออกแบบ (Get the best out of materials) โดยมีเจ้าหน้าที่ TCDC นำเยี่ยมชม

 

 

ช่วงสุดท้ายของงานเวลาประมาณ 13.30 น. เป็นการบรรยายวิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดยดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณ สิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

 

 

Advertisements