“ปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในโครงการ miniTCDC ปี 2551”

นิทรรศการวัสดุไทยใส่ใจงานออกแบบ : Get the best out of your materials

 

 

 นิทรรศการ นุ่ง จับ พับ จีบ: Wearing Folding Draping Pleating

 

นิทรรศการ คลี่ .. ผื่นผ้า มองหานวัตกรรม: Smart and innovative textile

Advertisements