กันยายน 2008


Creativities Unfold, Bangkok 2008(การชุมนุมทางความคิด)
วันที่ 02-05 ตุลาคม 2551 | 10:30-21:00
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2, TCDC

การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ           อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้         นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ร่วมฟังวิธีคิดและวิธีการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เพื่อก่อกำเนิดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งจากกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลงานได้จริง และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย


ศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551
บรรยายเรื่อง CULTURE สินทรัพย์สร้างค่า
Charles Landry

ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Creative Cities และเจ้าของผลงานหนังสือเล่มดังมากมาย อาทิ ‘The Creative City: A toolkit for urban innovators’ ‘The Art of City Making’ และ ‘The Intercultural City’
นพปฎล พหลโยธิน
ดีไซเนอร์มากฝีมือที่ควบตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัท จิม ทอมป์สัน
Evan Roth
นักสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Graffiti Research Lab และ F.A.T. (Free Art & Technology)
ประภาส ชลศรานนท์
นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทน เมนท์ จำกัด (มหาชน)

เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2551
บรรยายเรื่อง BUSINESS บริหารอย่างสร้างสรรค์
ดวงฤทธิ์ บุนนาค

หัวหน้าทีมสถาปนิกและนักออกแบบเจ้าของผลงานอันเป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ โครงการ X2 Resorts, Alila Resorts และร้านอาหาร The Pier (เกาะสมุย)
Nina Wang and Altay Sendil
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์จาก IDEO บริษัทชื่อดังผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ  ระดับโลก
ณัทธร รักษ์ชนะ
หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ KarmaKamet ผู้หลงใหลในโลกของกลิ่นและเครื่องหอม

อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551
บรรยายเรื่อง PEOPLE คนต้นคิด
Marije Vogelzang
                                                                                                                                      นักออกแบบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่และมาแรงที่สุดในเวลานี้
Jaime Salm
ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์บริษัทดีไซน์ MIO ผู้เปลี่ยนคำจำกัดความของความทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่สร้างสรรค์
Mark Farrow
กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับโลก อาทิ Pet Shop Boys, Kylie Minogue, Manic Street Preachers
Dr. Yoshiro NakaMats
ยอดนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับการบันทึกสถิติโลกในฐานะเจ้าของสิ่งประดิษฐ์กว่า 3,000 ชิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.creativitiesunfold.com

ตารางการถ่ายทอดสดงาน Creativities Unfold, Bangkok 2008
(การชุมนุมทางความคิด)

Advertisements

      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 โดยมีคณะของเราที่ไปได้แก่
คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์(Chief Librarian)
คุณนพดล วีรกิตติ(Information technology&Facilities Director)
คุณกนกพร เกียตรศักดิ์(Mageting&Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์(mini TCDC Project Manager)
คุณศุภมาศ พะหุโล(Assistant Curator)
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์(Client Service Officer)
คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์ศิริ(Librarian)
คุณพงศกร ดารา(Librarian Contact)

งานจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการ เริ่มมีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30น. ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

      พิธีเริ่มโดยอาจารย์ยุพิน พวกยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฝ่ายบริหารและวิชาการกล่าวต้อนรับ

     ต่อด้วย คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรย์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”และรองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชม mini TCDC

      ช่วงสุดท้ายของงานเป็นการบรรยายเรื่อง “”What is design?…ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”โดย คุณศุภมาศ พะหุโล  คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์ศิริและคุณจินตนา ชูพรมวงษ์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด miniTCDC  ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยคณะของเราที่ไปได้แก่

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chift Librarian)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณขวัญศิรดา บุญญานุสรณ์สิริ (Librarian)
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ (Client Service Officer MCB)
คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (Marketing & Communication Department)
คุณธฤตวัน ไชยวสุ ( Librarian)
คุณวัชชพล หรั่งแพ ( Contact Person miniTCDC)
คุณชุตยเวศ สินธุพันธ์ ( วิทยากรพิเศษ)

        ซึ่งงานได้ถูกจัดขึ้นที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.โดยมีทั้งคณะอาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงาน

             จากนั้นอาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ กล่าวต้อนรับ ต่อด้วย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและร่วมกันตัด-ริบบิ้น

เจ้าหน้าที่ของ TCDC พาผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมโครงการ

 หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นมีการบรรยายเรื่อง“วิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลวัสดุ และการบรรยายเรื่อง “Rearchitecture: new thinking towards sustainable living”  บรรยากาศการลงทะเบียนก่อนฟังการบรรยายโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาม.มหาสารคาม และจาก ม.ใกล้เคียง

การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลวัสดุ” โดย คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์นอกจากนี้ยังมีการนำตัววัสดุจริงๆ มาให้ชม และสัมผัสอย่างใกล้ชิด

ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “Re-architecture: new thinking towards sustainable living” โดย คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สถิติการใช้หนังสือของโครงการ miniTCDC  ประจำเดือน สิงหาคม

 

 

full size

 


Library 2.0 คืออะไร แล้ว 1.0 อยู่ที่ไหน?
       จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Web 2.0 ที่แพร่หลาย เราจะพบเห็นได้ในเว็บชั้นนำต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Youtube, Flickr, Hi5, Facebook, del.icio.us, wikipedia, wordpress ฯลฯ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำ Web 2.0 เข้ามาใช้กับการบริการออนไลน์ของห้องสมุด
       แต่เดิมบริการออนไลน์ของห้องสมุด เน้นที่บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการภายในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร หรือสื่อต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งถ้าให้บริการเพียงเท่านี้ต่อไป จะทำให้ความน่าสนใจในห้องสมุดจะลดลงน้อยลงทุกที ทั้งที่ห้องสมุดน่าจะเป็นแหล่งสารสนเทศลำดับแรกๆ ที่คนควรเลือกใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล แนวคิดของ Library 2.0 ได้มาจุดประกายความน่าสนใจและเพิ่มชีวิตชีวาให้กับการบริการออนไลน์ของห้องสมุดอีกครั้ง

ยิ่งให้ยิ่งได้
      เหตุผลที่ทำให้เว็บที่ให้บริการในรูปแบบ 2.0 ได้รับความนิยมส่วนใหญ่นั้น มาจากผู้ใช้ที่เข้ามาแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ให้แก่กัน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เกิดข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ๆ ขึ้นอย่างมากมาย เมื่อมีการแบ่งปันกันมากขึ้น ข้อมูลที่มีการสั่งสมจำนวนมาก กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ให้เราค้นคว้าค้นหาความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นแหล่งรวมสาระบันเทิง เพื่อความผ่อนคลายอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้มีการสร้างกลไกการคัดกรองโดยกลุ่มผู้ใช้ด้วยกันเอง ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การโหวตให้คะแนน การจัดอันดับ การอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือในการเลือกใช้ข้อมูลต่อไป จะเห็นได้ว่าความน่าสนใจเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นจากความคิดในการ ”แบ่งปัน”

ห้องสมุดเข้าสู่โลกของ 2.0 ได้อย่างไรบ้าง?
       การที่จะเข้าสู่โลกของ 2.0 ได้ คงต้องเริ่มจากการเป็นผู้เล่นก่อน มีห้องสมุดจำนวนมาก ที่ได้ริเริ่ม และลองเล่นเครื่องมือการสร้างเครือข่ายทางสังคมต่างๆ (Social Networking Tools) ที่มีให้บริการอยู่มากมาย แล้วนำมาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น
Blog – บทความออนไลน์ที่ใครๆ ก็เขียนได้ เขียนเรื่องอะไรก็ได้ หลายหน่วยงานใช้เพื่อประกาศข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สนใจได้ติดตาม
Wiki – ต้นแบบของการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนบทความ สารานุกรมในเรื่องที่น่ารู้ต่างๆ ในแบบช่วยกันเขียน ช่วยกันแก้ไข อภิปรายร่วมกัน จนได้ข้อสรุปสุดท้าย เป็นองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ
Folksonomy – เรียกอีกอย่างว่า Tag เป็นคำหรือข้อความที่บอกถึงหมวดหมู่ กลุ่มเนื้อหาของสิ่งต่างๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งบางคนอาจจะประยุกต์ใช้โดยแทนที่จะบอกว่าสิ่งนั้นเกี่ยวกับอะไร แต่ให้ข้อมูลการนำไปใช้แทนก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด
RSS – รูปแบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้เราสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแค่บอกรับ (Subscribe) เว็บที่เราสนใจ หากมีการ Update ใดๆ ข้อมูลเหล่านี้จะเข้ามาหาเราเองโดยที่ เราไม่ต้องเข้าไปเว็บนั้นให้เสียเวลา
Podcast และ Videocast – การเผยแพร่ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ซึ่งผู้ใช้สามารถบอกรับการ Update ได้เช่นเดียวกับระบบของ RSS
Social Bookmarking – แบ่งปันลิงค์ (Link) URL เว็บไซต์ที่น่าสนใจร่วมกัน สร้างให้เกิดแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพราะอย่างน้อย URL เหล่านั้นก็เคยมีคนเก็บไว้เพื่อเรียกใช้งาน ห้องสมุดบางแห่งใช้ del.icio.us เพื่อการสร้าง Subject Guide หรือชี้แหล่งข้อมูลในหัวเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ หรือใช้เพื่อการตอบคำถามได้อีกด้วย
Social Networking – เครือข่ายทางสังคม ของคนที่สนใจอะไรเหมือนๆ กัน มีตัวอย่างให้เห็นมากมายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ ใช้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ให้เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลเฉพาะด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
Next Generation OPAC – การสืบค้นหนังสือหรือข้อมูลยุคใหม่ ที่ต้องสะดวก รวดเร็ว พาผู้ใช้ไปยังข้อมูลที่เขาสนใจได้อย่างง่ายดาย มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ มีเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ในรายการต่างๆ ได้

TCDC Resource Center ทำอะไรกับแนวคิดเหล่านี้บ้าง?
      ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ มีความพยายามที่จะสร้างสรรค์บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในการเข้าใช้บริการ และแนวคิดประการหนึ่งที่ถูกใช้ในการให้บริการเสมอมานั่นคือ การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ กับห้องสมุด อาทิเช่น ข้อมูลความคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการบริการ ข้อมูลการถ่ายเอกสาร การแสดงความคิดเห็น หรือให้คะแนนเมื่อใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บ ประมวลผล และพร้อมที่จะให้ข้อมูลนั้นกลับคืนให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
      เมื่อตระหนักถึงการมีส่วนรวมของผู้ใช้เป็นหลัก แนวคิด Library 2.0 จึงสอดคล้องกับแนวคิดในการให้บริการของห้องสมุด TCDC Resource Center จึงทำการศึกษาและพัฒนารูปแบบระบบห้องสมุดตามแนวคิดนั้นต่อมา โดยหลักการทั่วไปคือ สามารถเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีกลไกในการทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ มีส่วนที่ทำให้ผู้ใช้ใช้งานเว็บได้สะดวกขึ้น มีส่วนที่เป็นส่วนตัว และไม่ทิ้งส่วนสำคัญของภาระกิจการเป็นเว็บไซต์ห้องสมุด เช่น การค้นหาหนังสือและสื่อต่างๆ ที่มีให้บริการปัจจุบันการบริการออนไลน์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ โดยสามารถกล่าวถึง Hilight ที่โดดเด่นได้ดังนี้

1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารของ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ซึ่งจะบอกถึงประวัติความเป็นมา การเดินทางมาใช้บริการ คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) และความเคลื่อนไหว กิจกรรมข่าวสารต่างๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมี Pathfinder ที่จะเป็นส่วนที่แนะนำชี้ช่องทางการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกห้องสมุด โดยที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเหล่านี้ได้

  

2.การสืบค้นข้อมูล
      นอกจากจะสามารถให้บริการค้นหาหนังสือ วารสาร มัลติมีเดีย หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ให้บริการภายในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบแล้ว ยังเพิ่มการทำงานต่างๆ มากมายเพื่อให้การค้นหามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
– Faceted browsing เครื่องมือช่วยลำดับความคิดในการค้นหา เพื่อให้คุณไปถึงหนังสือที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ลักษณะการทำงาน เมื่อคุณค้นหาด้วยคำค้นใดคำค้นหนึ่ง ในผลการค้นหาด้านซ้ายมือ จะมีการสรุปว่าผลที่ได้จากการค้นหานั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง ใครเป็นผู้แต่งบ้าง อยู่ในยุคใดบ้าง พร้อมทั้งบอกจำนวนที่มี ให้คุณได้เลือกเพื่อจำกัดผลการค้นหาให้เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการอย่างแท้จริง


– การเรียงผลการค้นหา นอกจากจะสามารถเรียงผลการค้นหาตามชื่อเรื่อง (Title) ปีที่พิมพ์ (Year) ได้แล้ว ยังเตรียมการจัดเรียงผลการค้นหาตามความนิยม (Popularity) ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบว่าหนังสือเล่มใดได้รับความนิยมสูงสุดจากคำค้นนั้นๆ


– RSS Feed เมื่อคุณค้นหาคำค้นใดๆ ที่ต้องการแล้ว เพียงคุณบอกรับ (Subscribe) การอัพเดท RSS ของหน้าผลการค้นหานี้ เมื่อมีหนังสือใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะแจ้งให้คุณได้ทราบโดยอัตโนมัติ

– Book Drop เป็นการทำงานเพิ่มเติมที่ทำให้คุณใช้ผลการค้นหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณนำหนังสือมาใส่ใน Book Drop แล้ว คุณสามารถที่จะสั่งพิมพ์รายการเหล่านั้นได้ทันที นอกจากนั้นคุณยังสามารถเก็บไว้ในรายการโปรดส่วนตัว จัดทำรายการบรรณานุกรม หรือส่งอีเมล์ไปบอกเพื่อนได้อีกด้วย


– Tag หากคุณเคยหงุดหงิดกับการค้นหาหนังสือด้วยคำค้นที่ตนเองถนัดไม่เจอ จากนี้คุณสามารถเพิ่มคำค้นให้กับหนังสือต่างๆ ด้วยคำของคุณเองได้ โดยการเพิ่ม Tag เข้าไปในหนังสือเล่มต่างๆ ที่คุณสนใจ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถค้นหาหนังสือเล่มนั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย


– การแสดงผลที่มาพร้อมกับสถิติต่างๆ เมื่อคุณเปิดเข้าดูรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่มจะมีการแสดงสถิติที่เกี่ยวข้องว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหน พร้อมกันนี้ คุณสามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นและคะแนนความนิยมกับหนังสือเล่มๆนั้นได้ทันที นอกจากนั้นคุณยังสามารถดูรูปปกหนังสือ และสถานที่อยู่ของหนังสือผ่านแผนที่ของ TCDC Resource Center ได้อีกด้วย

3.พื้นที่ส่วนตัวของคุณ
     เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบการบริการออนไลน์ของ TCDC Resource Center ข้อมูลประวัติการใช้บริการทั้งหมดภายในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ จะถูกรวบรวมไว้ที่นี่เพียงที่เดียว นอกจากนั้นยังมีบริการที่ให้คุณสามารถแบ่งปันความสนใจของคุณ เพื่อสร้างชุมชนของผู้ที่สนใจการเรียนรู้ด้านการออกแบบ โดยที่อาจจะแบ่งปันรายการโปรดต่างๆ หรือเพิ่มรายการ RSS ที่คุณสนใจ เช่น Blog หรือบทความในเว็บต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป

ทดลองสัมผัสประสบการณ์ Library 2.0 ได้แล้วที่ http://library.tcdc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email : library@tcdc.or.th
msn : library@tcdc.or.th

 

      ทุกวันนี้ สิ่งทอได้ก้าวล้ำไปไกลเกินวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ“นุ่งห่ม” หรือเพื่อ “ความสวยงาม” แต่สิ่งทอวันนี้ได้ปรับโฉมเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความน่าอัศจรรย์ใจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องประหลาดใจ
      นอกเหนือจากความใส่ใจในความงามที่ผสานเข้ากับความพลิ้วไหวในผืนผ้า สิ่งทออัจฉริยะยังมุ่งหน้าสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถในด้านประโยชน์ใช้สอย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ทะยานไปสู่จุดสูงสุด
      นิทรรศการ “คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” จะนำคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งผืนผ้าและความน่าอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่แสดงถึงศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อันไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ โดยคัดสรรสิ่งทอฉลาดที่มีนวัต-กรรมหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษที่โดดเด่นที่มาจากทั่วโลกจากฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion และยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยนำตัวอย่างสิ่งทอ 16 ชนิดทั้งของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าฟอกอากาศ ผ้าจากผงแป้ง ผ้าเลียนแบบการเหลือบแสงของปีกผีเสื้อ ผ้าซ่อนโลหะ ผ้าทอสามมิติ ผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผ้าเกราะ ผ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ผ้าพลิ้วไหวจากโลหะ ผ้าจากเส้นใยจุลินทรีย์ ผ้ากันยุง ผ้าไร้เหงื่อ ผ้าต้านเชื้อโรค ผ้ากันไรฝุ่น ผ้าปลอดเชื้อ และผ้าปลูกต้นไม้ โดยแสดงถึงนวัต-กรรมและความพิเศษที่น่าสนใจ อาทิเช่น

สิ่งทอจากฐานข้อมูลวัสดุ Material Conne Xion
1. จากผงแป้ง…สู่ผืนผ้า
From corn starch to fabric
สิ่งทอจากเส้นใยโพลีแลคไตด์ (PLA) นี้ ผลิตจากแป้งข้าวโพดหรือแป้งจากพืชอื่นๆ มีคุณสมบัติเทียบเท่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่านตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ประกอบเครื่องแต่งกาย

 

 

 

2. สลับเลื่อมพรายบนผืนผ้า
Morphotex: Imprinting butterfly wings on fabric
การประดิษฐ์ผ้าทอจากเส้นใยไนลอนและโพลีเอสเตอร์ที่มีการจัดเรียงตัวเหลื่อมกันในระดับนาโน ทำให้เกิดการเลียนแบบปีกเหลือบแสงของผีเสื้อ โดยใช้สีสันเหลือบแสงบนผืนผ้าที่สวยงามโดยไม่ต้องย้อมสี ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า ชุดกีฬา ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

 3. ผ้าทอสามมิติ…พลังผ้าน่าอัศจรรย์
3-D textile: Combining strength with texture
 
ผืนผ้าที่มี “รูปทรง” และความโค้งเว้าที่หนาได้ถึง 2.4 นิ้ว สามารถกำหนดความหนาแน่นและโครงสร้างภายในได้ตามต้องการ ผ้านี้ระบายอากาศได้ดี น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นและคืนตัว เหมาะแก่การนำไปใช้ทำเบาะในรถยนต์ เครื่องบิน อุปกรณ์กีฬา แผ่นกรอง และชิ้นส่วนขึ้นรูปสำหรับการบรรจุของแข็ง หรือใช้ในงานทางการแพทย์และสุขาภิบาล ตลอดจนใช้เสริมแรงในวัสดุต่างๆ

         

4. เชื่อหรือไม่ จุลินทรีย์ทอผ้าได้
ThaiNanocellulose – Believe it or not? Microorganisms can weave

เส้นใยเซลลูโลสชีวภาพนี้ได้จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในน้ำสับปะรด เพื่อให้ผลิตเส้นใยที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 1,000 เท่า แต่มีความเหนียวใกล้เคียงอะลูมิเนียม ทนกรด ด่าง และความร้อน เส้นใยเหล่านี้สานถักเป็นร่างแหที่มีรูพรุนขนาดเล็กกว่า 200 นาโนเมตร สามารถปกป้องผิวหนังให้มีความชุ่มชื้น สามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุปิดบาดแผล หรือใช้ทำผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น แผ่นมาสก์หน้าและรอบดวงตา

 

 5. ใส่สบาย ได้บุญ: ผ้ากันยุงสมุนไพร 100%
100% Anti-Mosquito Herbal Fabric; 100% Merit Gained
ผ้ากันยุงสมุนไพรนี้มีน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยที่แทรกอยู่ในใยผ้าด้วยวิธีไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น (Microencapsulation) โดยน้ำมันหอมระเหยจะบรรจุอยู่ในกระเปาะและจะแตกตัวระเหยออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมีแรงกระทำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงได้ถึง 97% โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% อีกทั้งยังเป็นงานวิจัยที่ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย

 

 

 

 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอโดยสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
1. คุณหมอสบายใจ ใส่เสื้อกาวน์ต้านเชื้อโรค
Happy Doctors Wear Anti-Bacterial Medical Gowns
เสื้อกาวน์นี้ผลิตจากผ้าฝ้ายนำมาผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบด้วยอนุภาคของสารนาโน ซิงค์ ออกไซด์ (Nano Zinc Oxide) ให้มีคุณสมบัติต้านทานเชื้อโรค ได้แก่ เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น เชื้อ E. Coli มีต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์
2. คนไทยเฮ นั่งรถเมล์ไม่ต้องกลัวเชื้อโรค
Thai commuters commend anti-bacterial bus seats.

ผ้าปลอดเชื้อและทำความสะอาดตัวเองได้สำหรับทำเบาะรถยนต์นี้ได้จากการนำผ้าไปเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมและอาการท้องเสียได้ สิ่งสกปรกที่มาเกาะบนเนื้อผ้าก็จะย่อยสลายไปได้เอง ผ้านี้จะทำงานได้ดีขึ้นหากได้รับการกระตุ้นโดยรังสียูวีหรือแสงแดด สามารถนำมาใช้กับรถยนต์และรถโดยสารประเภทต่างๆได้

 

3.ผ้าวิเศษ ปลูกต้นไม้ ระบายน้ำ กันเชื้อราได้
Plant-loving fabric

สิ่งทอทางการเกษตรนี้ทำจากผ้าไม่ทอแบบสปันบอนด์ (Spunbounded Nonwoven) โดยนำเส้นใยสังเคราะห์พวกโพลีเอสเตอร์มาอัดเป็นแผ่นด้วยความร้อน จึงมีความแข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาดและแรงกระแทก น้ำหนักเบา โปร่ง ให้แสงแดด น้ำและอากาศผ่านได้ มีอายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุคลุมดินป้องกันวัชพืช

      นิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ของวัสดุกับการออกแบบ โดยให้เห็นถึงแนวความคิด         ในการนำเอาวัสดุมาใช้งานในรูปแบบใหม่หรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณสมบัติเด่นของวัสดุเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายใหม่ให้กับวัสดุนั้นๆ โดยเลือกวัสดุไทยที่สามารถหาซื้อได้และยังเป็นวัสดุที่ผ่านการคัดสรรเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion ได้แก่ โมเสคโพลิเมอร์ของบริษัทเอ็นคิวด์ จำกัด (N Cubed Co., Ltd.), หนังปลานิล (หรือปลาจิตรลดา) ของบริษัทจีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (Jerada Leather and Products Co., Ltd.) และตะแกรงเหล็กฉีกของบริษัทวี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์เมท-ทัล จำกัด (V&P Expanded Metal Co., Ltd.)
     ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิก ผู้ประกอบการและนักออกแบบทั้งหลายรู้สึกว่าวัสดุเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสามารถหามาใช้ได้และเรียนรู้ที่จะศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่เราเอามาใช้ได้อย่างเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
     ผลิตภัณฑ์ในนิทรรศการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมุ่งเน้นที่แนวความคิดเป็นหลักเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการนำเสนอให้เกิดความเข้าใจรูปร่างและการออกแบบที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ต่อไป

 Fitch Stool & Chair 

    หนังปลานิลหรือปลาจิตรลดา (Chitarada Fish skin) ของบริษัทจีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ผลิตโดยการแปรรูปแผ่นหนังปลานิลที่เหลือหลังจากการแล่เนื้อปลาเพื่อแช่แข็งส่งออก ด้วยการฟอกย้อมและตกแต่งผิวเพื่อให้วัสดุมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่นำไปขายให้เกษตรกรหรือชาวบ้านสำหรับนำไปทอดกิน 
      ในปัจจุบันมีการนำไปใช้ในงานแฟชั่น ผลิตกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ รองเท้า รวมทั้งหุ้มเบาะในงานเฟอร์นิเจอร์ แต่ด้วยความเหนียวและแข็งแรงของหนังปลานิลที่ทางผู้ผลิตได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยเน้นว่ามีความเหนียวเทียบเท่าหรือมากกว่าหนังวัวในความหนาที่เท่ากัน เนื่องจากหนังปลามีการเรียงตัวของโครง-สร้างกล้ามเนื้อแบบเส้นใยที่สานไขว้กันไปมา จึงได้นำมาทำเฟอร์นิเจอร์แบบแขวนหรือขึงที่นั่งกับโครงเก้าอี้ (suspended or hung-seat) เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแรงและความเหนียวของตัววัสดุได้อย่างชัดเจน

Fish skin

Fitch chair

     

Mesh Collection
      ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) ของบริษัทวี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด เป็นแผ่นโลหะบาง ที่ถูกกรีดเป็นแถบๆ และดึงออกเพื่อให้เกิดลาย มีความแข็ง-แรงสามารถดัดโค้งและดัดงอได้ตามต้องการ จึงถูกนำไปใช้ในงานพื้นที่ เป็นทางเดินของอาคาร ระเบียง ฝ้าเพดาน รั้วแบบต่างๆ ผนังหรือแผ่นตะแกรงที่ใช้ระบายอากาศ รวมไป-ถึงงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่น          ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภาย-นอกอาคารหรือภายในอาคารที่    ต้องการใช้จุดเด่นในเรื่องของความทนทานและความโปร่งเป็นหลัก
      จากคุณสมบัติเด่นของวัสดุ นั่นคือความคงทนแข็งแรง ลวดลายและขนาดของเหล็กที่มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก น้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์ที่เบาและความเป็นไปได้ในการนำวัสดุมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูป-แบบสามมิติ จึงได้นำมาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์สนามที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนจากสภาพอากาศด้วยการทำทรีทเมนต์และด้วยโครงสร้างแบบตะแกรงที่ดูโปร่งเบาจึงไม่กักเก็บน้ำและดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสนามอีกด้วย

 Mesh collection

 Mosaic Stool and Sofa
  โมเสคโพลิเมอร์ (Crystaline Mosaic) ของบริษัทเอ็นคิวด์ จำกัด ทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ 100% สามารถฉีดออกมาให้มีขนาดที่เล็กได้ ทำได้หลากหลายสีสันและมีความมันวาว มีน้ำหนักเบากว่าโมเสคแก้วและเซรามิค สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับตกแต่ง เช่น ผนังแบบต่างๆ กรอบรูป แจกัน รวมทั้งงานออก-แบบเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เป็นวัสดุปิดผิว นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้พัฒนาผลิตโมเสคออกมาที่เป็นแผ่นปูผนังขนาดประมาณ 25 x 25 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
  จากไอเดีย “ความอ่อนกับความแข็ง” สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ความแข็งก็คือ โมเสคซึ่งทำ-หน้าที่เป็นความงามของเฟอร์นิเจอร์ที่ภายนอก ส่วนความอ่อนคือ โฟมที่อยู่ข้างในทำหน้าที่เพิ่มความสบายในการนั่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในแง่ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์ ในแง่ของ Mosaic Sofa เป็นตัวอย่างการใช้งานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกมากในงานผนังแบบต่างๆที่ต้องการเล่นกับไอเดียอ่อนและแข็ง         อย่างเช่น ผนังของบาร์หรือสถานที่เต้นรำ ที่ดูเผินๆ จะเหมือนผนังโมเสคแข็งๆ ทั่วไป แต่สวยงามและ           ทำความสะอาดง่าย  ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนนุ่มช่วยรับแรงกระแทกได้

                

                                     ชิ้นโมเสคโพลิเมอร์                                   แผ่นโมเสคโพลิเมอร์