นิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ของวัสดุกับการออกแบบ โดยให้เห็นถึงแนวความคิด         ในการนำเอาวัสดุมาใช้งานในรูปแบบใหม่หรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณสมบัติเด่นของวัสดุเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายใหม่ให้กับวัสดุนั้นๆ โดยเลือกวัสดุไทยที่สามารถหาซื้อได้และยังเป็นวัสดุที่ผ่านการคัดสรรเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion ได้แก่ โมเสคโพลิเมอร์ของบริษัทเอ็นคิวด์ จำกัด (N Cubed Co., Ltd.), หนังปลานิล (หรือปลาจิตรลดา) ของบริษัทจีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (Jerada Leather and Products Co., Ltd.) และตะแกรงเหล็กฉีกของบริษัทวี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์เมท-ทัล จำกัด (V&P Expanded Metal Co., Ltd.)
     ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิก ผู้ประกอบการและนักออกแบบทั้งหลายรู้สึกว่าวัสดุเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสามารถหามาใช้ได้และเรียนรู้ที่จะศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่เราเอามาใช้ได้อย่างเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
     ผลิตภัณฑ์ในนิทรรศการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมุ่งเน้นที่แนวความคิดเป็นหลักเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการนำเสนอให้เกิดความเข้าใจรูปร่างและการออกแบบที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ต่อไป

 Fitch Stool & Chair 

    หนังปลานิลหรือปลาจิตรลดา (Chitarada Fish skin) ของบริษัทจีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ผลิตโดยการแปรรูปแผ่นหนังปลานิลที่เหลือหลังจากการแล่เนื้อปลาเพื่อแช่แข็งส่งออก ด้วยการฟอกย้อมและตกแต่งผิวเพื่อให้วัสดุมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่นำไปขายให้เกษตรกรหรือชาวบ้านสำหรับนำไปทอดกิน 
      ในปัจจุบันมีการนำไปใช้ในงานแฟชั่น ผลิตกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ รองเท้า รวมทั้งหุ้มเบาะในงานเฟอร์นิเจอร์ แต่ด้วยความเหนียวและแข็งแรงของหนังปลานิลที่ทางผู้ผลิตได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยเน้นว่ามีความเหนียวเทียบเท่าหรือมากกว่าหนังวัวในความหนาที่เท่ากัน เนื่องจากหนังปลามีการเรียงตัวของโครง-สร้างกล้ามเนื้อแบบเส้นใยที่สานไขว้กันไปมา จึงได้นำมาทำเฟอร์นิเจอร์แบบแขวนหรือขึงที่นั่งกับโครงเก้าอี้ (suspended or hung-seat) เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแรงและความเหนียวของตัววัสดุได้อย่างชัดเจน

Fish skin

Fitch chair

     

Mesh Collection
      ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) ของบริษัทวี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด เป็นแผ่นโลหะบาง ที่ถูกกรีดเป็นแถบๆ และดึงออกเพื่อให้เกิดลาย มีความแข็ง-แรงสามารถดัดโค้งและดัดงอได้ตามต้องการ จึงถูกนำไปใช้ในงานพื้นที่ เป็นทางเดินของอาคาร ระเบียง ฝ้าเพดาน รั้วแบบต่างๆ ผนังหรือแผ่นตะแกรงที่ใช้ระบายอากาศ รวมไป-ถึงงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่น          ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภาย-นอกอาคารหรือภายในอาคารที่    ต้องการใช้จุดเด่นในเรื่องของความทนทานและความโปร่งเป็นหลัก
      จากคุณสมบัติเด่นของวัสดุ นั่นคือความคงทนแข็งแรง ลวดลายและขนาดของเหล็กที่มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก น้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์ที่เบาและความเป็นไปได้ในการนำวัสดุมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูป-แบบสามมิติ จึงได้นำมาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์สนามที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนจากสภาพอากาศด้วยการทำทรีทเมนต์และด้วยโครงสร้างแบบตะแกรงที่ดูโปร่งเบาจึงไม่กักเก็บน้ำและดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสนามอีกด้วย

 Mesh collection

 Mosaic Stool and Sofa
  โมเสคโพลิเมอร์ (Crystaline Mosaic) ของบริษัทเอ็นคิวด์ จำกัด ทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ 100% สามารถฉีดออกมาให้มีขนาดที่เล็กได้ ทำได้หลากหลายสีสันและมีความมันวาว มีน้ำหนักเบากว่าโมเสคแก้วและเซรามิค สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับตกแต่ง เช่น ผนังแบบต่างๆ กรอบรูป แจกัน รวมทั้งงานออก-แบบเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เป็นวัสดุปิดผิว นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้พัฒนาผลิตโมเสคออกมาที่เป็นแผ่นปูผนังขนาดประมาณ 25 x 25 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
  จากไอเดีย “ความอ่อนกับความแข็ง” สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ความแข็งก็คือ โมเสคซึ่งทำ-หน้าที่เป็นความงามของเฟอร์นิเจอร์ที่ภายนอก ส่วนความอ่อนคือ โฟมที่อยู่ข้างในทำหน้าที่เพิ่มความสบายในการนั่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในแง่ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์ ในแง่ของ Mosaic Sofa เป็นตัวอย่างการใช้งานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกมากในงานผนังแบบต่างๆที่ต้องการเล่นกับไอเดียอ่อนและแข็ง         อย่างเช่น ผนังของบาร์หรือสถานที่เต้นรำ ที่ดูเผินๆ จะเหมือนผนังโมเสคแข็งๆ ทั่วไป แต่สวยงามและ           ทำความสะอาดง่าย  ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนนุ่มช่วยรับแรงกระแทกได้

                

                                     ชิ้นโมเสคโพลิเมอร์                                   แผ่นโมเสคโพลิเมอร์

 

Advertisements