เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 โดยมีคณะของเราที่ไปได้แก่
คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์(Chief Librarian)
คุณนพดล วีรกิตติ(Information technology&Facilities Director)
คุณกนกพร เกียตรศักดิ์(Mageting&Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์(mini TCDC Project Manager)
คุณศุภมาศ พะหุโล(Assistant Curator)
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์(Client Service Officer)
คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์ศิริ(Librarian)
คุณพงศกร ดารา(Librarian Contact)

งานจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการ เริ่มมีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30น. ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

      พิธีเริ่มโดยอาจารย์ยุพิน พวกยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฝ่ายบริหารและวิชาการกล่าวต้อนรับ

     ต่อด้วย คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรย์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”และรองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชม mini TCDC

      ช่วงสุดท้ายของงานเป็นการบรรยายเรื่อง “”What is design?…ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”โดย คุณศุภมาศ พะหุโล  คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์ศิริและคุณจินตนา ชูพรมวงษ์

Advertisements