เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ทีมงานของ TCDC ได้เดินทางไปสำรวจและให้ข้อมูลโครงการ miniTCDC กับมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อคัดเลือกสถาบันเพื่อเข้าร่วมโครงการ miniTCDC ระยะที่ 3 ซึ่ง TCDC ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แห่ง โดยกระจายไปตามส่วภูมิภาคต่างๆ
        ซึ่งทีมงาน TCDC จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
คุณนพดล วีรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคาร
คุณสุภาพร สมจิตต์ บรรณารักษ์อาวุโส
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร นักสารสนเทศ
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์
          ทีมงานเดินทางไปถึงในตอนเช้าตรู่ ขอให้คนขับรถพาไปกินอาหารเช้าแบบคนนคร … ลงเอยที่ร้านโกปิ๊ หรือ coffee ซึ่งบรรยากาศร้านดีมากเรียกได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้มากินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงเมืองคอน

         

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯจำนวน 5 คน และอาจารย์จากโปรแกรมศิปกรรมจำนวน 5 คน หลังจากประชุมและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเรียบร้อย จึงเดินสำรวจสถานที่ในสำนักวิทยบริการฯ ตามด้วยที่โปรแกรมศิปกรรมซึ่งตัวอาคารยังสร้างไม่เสร็จ คาดว่าจะเสร็จพร้อมใช้งานปลายปีนี้
         ที่โปรแกรมศิปกรรม ทางนักศึกษาตั้งแถวต้อนรับทีมงาน TCDC อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง พร้อมทั้งเข้าไปสำรวจพื้นที่ในตัวอาคารพร้อมกัน

         ตามธรรมเนียม TCDC เวลาออกนอกสถานที่เราจะไปสำรวจห้องสมุดประชาชนของแต่ละจังหวัดด้วย ซึ่งห้องสมุดประชาชนเมืองคอนอยู่ในช่วงปรับปรุง แต่ว่าเราได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆ

         ถัดไปไม่ไกลเราก็ไปห้องสมุดของเทศบาลที่เพิ่งสร้างได้ไม่นาน อาคารสถานที่และการออกแบบจึงยังสดใหม่อยู่ ที่นี่เรียกกันว่า CLP (City Learning Park)เน้นการให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพื้นที่การจัดกิจกรรม ส่วนหนังสือยังมีจำนวนน้อย ที่ประทับใจก็เห็นจะเป็นการตั้งชื่อห้องกิจกรรมต่างๆ … ช่างคิด


         ในช่วงบ่ายทีมงาน TCDC เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประชุมที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอนโดยมีตัวแทนจากศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 3 คน และตัวแทนอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน ซึ่งหลังจากประชุมและให้ข้อมูลโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงสำรวจสถานที่ที่ศูนย์บรรณสารฯ ตามด้วยที่คณะสถาปัตย์  

        

ทีมงาน TCDC เดินทางกลับในตอนเย็น ประทับใจกับการต้อนรับของทุกๆที่มากค่ะ รวมถึงอาหารโดยเฉพาะขนมจีนเมืองคอน

 

            นอกจากนี้ทีมงานของ TCDC ยังได้เดินทางไปสำรวจสถานที่เพื่อเข้าร่วมโครงการ mini TCDC   อีก2แห่งคือ วันที่8 ตุลาคม 2551 เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และในวันที่ 15 ตุลาคม มีแผนจะเดินทางไปสำรวจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ

Advertisements