เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ทีมงาน TCDC จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
คุณสุภาพร สมจิตต์                   บรรณารักษ์อาวุโส
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร         นักสารสนเทศ
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์                    บรรณารักษ์

          เดินทางไปสำรวจและให้ข้อมูลโครงการ miniTCDC กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย คือ       มหาวิทยาลัยราชภฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อคัดเลือกสถาบันเพื่อเข้าร่วมโครงการ miniTCDC ระยะที่ 3 ซึ่ง TCDC ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แห่ง

          ทีมงานเดินทางไปถึงในตอนสายๆ เครื่องบินดีเลย์ประมาณ 30 นาที เพราะว่าฝนตก พอลงเครื่องเราก็ตรงดิ่งไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทันที เพราะเกินเวลานัดมาพอสมควร Landscape ของมหาวิทยาลัยสวยงามมาก เป็นธรรมชาติสุดๆ บรรยากาศดี
          ไปถึงอาคารใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกือบ 11.30 น. ท่านผอ.สำนัก-    วิทยบริการฯ ท่านรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ รวม 5 ท่าน มารอที่ด้านหน้าตึก จากนั้นจึงขึ้นไปชั้นสองเพื่อประชุมร่วมกัน (อย่างเป็นกันเอง) ทาง TCDC ให้ข้อมูล และมีการซักถามในรายละเอียดกันพอสมควร

           จากนั้นจึงเดินสำราจสถานที่ อาคารสำนักวิทยบริการฯ เป็นตึกใหม่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ การออกแบบตึกได้คำนึงถึงการจัดงานหรือนิทรรศการด้วยเช่นกัน  จากนั้นไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านรับรองของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณาจารย์จาก มรภ.เชียงราย เอื้อเฟื้อทางทีมงาน TCDC

           เนื่องจากเครื่องดีเลย์ ทำให้เราต้องรีบเดินทางต่อไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอยูไม่ห่างจาก มรภ.เชียงรายมากนัก เราไปถึงที่ศูนย์บรรณาสารและสื่อการเรียนรู้ เวลาประมาณ 14.30 น. จากนั้นไปที่ห้องประชุม โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด รวม 14 ท่าน เข้าฟังการให้ข้อมูลโครงการฯ จากนั้นก็เดินเยี่ยมชมสถานที่บริเวณ ชั้น 3 และ ชั้น 4 พร้อมทั้งด้านนอกของมหาวิทยาลัย


 
           ตามธรรมเนียม TCDC ที่เราจะไปสำรวจห้องสมุดประชาชนของแต่ละจังหวัดด้วย ห้องสมุดไม่ใหญ่มากโครงสร้างเหมือนห้องสมุดประชาชนที่อื่นๆ มีเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน แถมยังใจดีพาเยี่ยมชมห้องสมุด แต่เราอยู่ได้ไม่นานเพราะห้องสมุดกำลังจะปิด


 ทริปนี้ใช้เวลาได้เฉียดฉิวมาก ทั้งที่ตอนแรงวางแผนไว้ว่าจะไปเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น และ พิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่บ้านป่าแดด … แต่ไม่ได้ไปซักที ไว้ตอนไปติดตั้งก็แล้วกันนะ

Advertisements