เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีมงาน TCDC จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
คุณนพดล วีรกิตติ                  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคาร
คุณสุภาพร สมจิตต์                บรรณารักษ์อาวุโส
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร      นักสารสนเทศ
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์                 บรรณารักษ์
           เดินทางไปสำรวจและให้ข้อมูลโครงการ miniTCDC กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งทริปนี้เวลาค่อนข้างจำกัดเพราะเที่ยวบินที่เราไปนั้นไปเช้าแล้วกลับบ่าย ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไกลมาก) ลงที่สนามบินสุโขทัย จากนั้นนั่งรถตู้ไปจังหวัดกำแพงเพชร ถึงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเวลาประมาณ 11.30 น. ท่านรองอธิการบดีฯ ท่านผอ.สำนักวิทยบริการฯ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรวม 7 ท่าน จากนั้นทีมงาน TCDC ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ miniTCDC พร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการฯ

               หลังจากประชุมเรียบร้อย ก็เดินสำรวจสถานที่ภายในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อสำรวจมุมที่สามารถจัดตั้งชั้นหนังสือในโครงการฯได้ รวมถึงห้องสำหรับถ่ายทอดหรือจัดกิจกรรมต่างๆ

 

            ท่านผอ.สำนักวิทยบริการ พาทีมงานไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านเฮี้ยงบะหมี่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อและอร่อยมาก (คราวหลังคงต้องไปแน่ค่ะ)


               ตามธรรมเนียม TCDC ที่เราจะไปสำรวจห้องสมุดประชาชนของแต่ละจังหวัดด้วย ห้องสมุดไม่ใหญ่มาก แต่เป็นอาคารชั้นเดียว มีหนังสือค่อนข้างเยอะ และดู friendly มาก (รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ)


 ทริปนี้ใช้เวลาได้เฉียดฉิวมาก เพราะต้องเดินทางจากกำแพงเพชร มาที่สุโขทัย โชคดีที่ทางเรา check in ขากลับไว้แล้ว … ลุ้นกลัวตกเครื่องกันตัวโก่ง
               ปล. อาหารบางกอก แอร์เวยส์ อร่อยดี

Advertisements