ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ “Social Web & Library 2.0”

วิธีการดาวน์โหลด : คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก save target as

 

Web 2.0/Library 2.0.pdf

การสร้างBlog ด้วย WordPress.pdf

โฆษณา