เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการสัมนาวิชาการเรื่อง
“Social Web and Library 2.0 พร้อมศึกษาดูงาน”
ภายใต้โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาพ (mini TCDC)
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ เจ้าบุคคลากรจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน22ท่าน
วันนี้จึงขอนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ
27 พ.ย.
งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของงาน

     โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของ TCDC และจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
(Material Connexion Bangkok) จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมส่วนต่างๆของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

       ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “งานออกแบบกับห้องสมุด” โดย คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค
จากบริษัท ดวงฤทธิ์ อาร์คิเทคจำกัด   หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง เป็นการบรรยาย โดย
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร นักสารสนเทศศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในหัวข้อ “Library 2.0”

__________________________________

28 พ.ย.
ช่วงเช้าเป็นการทำworkshop “การสร้าง Blog ด้วย WordPress.com” นางสาวสุพพัตรา เจริญงาม
เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “งานออกแบบกับห้องสมุด”
โดย คุณรณฤทธิ์ ธนโกเศศ จาก สถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

ในช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Discovery Museum Institute)

Advertisements