สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC

 สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้หนังสือของม.ราชภัฏอยุธยาเป็น 1 เนื่องจากระบบการเก็บสถิติขัดข้อง

Advertisements