เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคมที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการดำเนิน  “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการฯครั้งนี้ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เริ่มมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 14.00 น.


 

เวลาประมาณ 14.30 น. คุณญาดา มหามงคล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ห้องสมุดวัสดุ
(Material ConneXion®) พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กล่าวถึงโครงการฯ

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ

 

จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)
โดยพิธีในครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ของ TCDC และคณะจาก3มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน


คณะถ่ายภาพร่วมกัน

หลังจากเสร็จพิธี คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณสุภาพร สมจิตต์
บรรณารักษ์อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ นำคณะจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์ฯ

 โดย “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)” ครั้งนี้
เป็นโครงการระยะที่ 3หลังจากสองระยะที่แล้วมีมหาวิทยาลัยจากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการแล้ว 10 มหาวิทยาลัย

Advertisements