เนื่องจากขณะนี้โครงการ mini TCDC อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานที่
ติดตั้งโครงการแห่งใหม่ภายในภาคตะวันออก จึงขอแจ้งยกเลิกการให้บริการโครงการ mini TCDC
ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยข้อสรุปการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะ

    สุดท้ายนี้ TCDC ขอขอบคุณน้องๆชาวม.บูรพาที่ให้การตอบรับกับโครงการนี้เป็นอย่างดี
และหวังว่าโครงการของเราคงได้ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะ

Advertisements