หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TCDC และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.ราชภัฏเชียงราย และ
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ก็ถึงเวลาของการลงพื้นที่
เพื่อติดตั้งชั้นหนังสือ และวัสดุตัวอย่างเพื่อการออกแบบ สำหรับเตรียมพร้อมในการให้บริการ"โครงการ-
กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค" (mini TCDC)
	เริ่มต้นที่ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก โดยในวันที่ 21 เม.ย.52 ทีมงานของเราเดินทางถึง
จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เช้าตรู่ หลังจากแวะเติมพลังด้วยอาหารเช้าตามตำรับของชาวนครฯ แล้วก็เริ่มงานที่
สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชทันที
	ท่านผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ลงมาต้อนรับด้วยตนเอง และส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันระดมทำงาน
อย่างขะมักเขม้น ทำให้ miniTCDC ของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในเวลาอันรวดเร็ว

              

         

หลังจากติดตั้งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และท่านอาจารย์ รศ.วิมล ดำศรี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ก็ได้พาทีมงาน TCDC และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดไปรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน
ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ น่าเสียดายที่พวกเรามัวแต่เอร็ดอร่อยกับอาหาร และชื่นชมบรรยากาศ
ก็เลยไม่ได้เก็บภาพสวย ๆ มา แต่ถ้ากลับไปคราวหน้าอีกรับรองไม่พลาด...

        

	ช่วงเวลาบ่าย ก็ถึงเวลาของการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของ miniTCDC ซึ่งก็ได้รับความสนใจจาก
พี่ ๆเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นอย่างดี

Advertisements