วันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา เราออกเดินทางจากกำแพงเพชรแต่เช้าตรู่ มุ่งหน้าขึ้นไปยัง
จังหวัดเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม เราใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงจากกำแพงเพชร ผ่านทิวทัศน์
สองข้างทางที่สวยงาม ก็มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในเวลาค่อนบ่าย
	เมื่อถึงที่หมายปลายทาง ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ก็ไม่รอช้า
ลงมือทำงานกันเลย...
 

	ที่ ม.ราชภัฏเชียงรายนี้ miniTCDC ของเรา ให้บริการอยู่ที่ชั้น 4 ของสำนักวิทยบริการฯ
ซึ่งโครงการนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ก.ค.น้อง ๆ ที่สนใจก็แวะมาใช้บริการกันได้นะคะ
Advertisements