สิงหาคม 2009


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC

สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ

หมายเหตุ :   อื่นๆ ***
– คือสถิติที่เกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัย
– เป็นช่วงเดือนที่มีการสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย
– ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ไม่มีสถิติการใช้เนื่องจาก อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องสมุด
รวมถึงเป็นช่วงสอบ
– ห้องอ่านหนังสือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ไม่มีสถิติการใช้ และไม่มีการติดต่อกลับ
– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏอยุธยา เหตุที่มีการใช้หนังสือน้อยเนื่องจาก
ขณะนี้มีการปรับปรุงภายในสำนักวิทยฯ คาดว่าจะเสร็จเดือนกันยายน

Advertisements

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC

สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC


สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ

หมายเหตุ : **   ห้องอ่านหนังสือคณะสถาปัตยกรรม ฯ ม.นเรศวร และห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง ปิดปรับปรุงสถานที่
*** คือสถิติที่เกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัย
เป็นช่วงเดือนที่นักศึกษาปิดเทอมจึงมีการใช้หนังสือน้อย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโครงการกระจายโอกาส-
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) โดยเริ่มมีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00น.
โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาของม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชในการเข้าร่วมพิธีเปิด
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี เริ่มการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยการแสดงรำมโนราห์

จากนั้นรองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน  “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)”

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ทีมงานTCDCพาคณะจารย์เยี่ยมชมโครงการฯ, นิทรรศการชุดกระบวนการออกแบบ: จากแนวคิดสู่
การผลิตจริง (Design Process) และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องจักสานพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร และคุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ

และปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “ภาษา การตีความ และกระบวนการทำความเข้าใจในงาน
ออกแบบ” โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร