วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโครงการกระจายโอกาส-
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) โดยเริ่มมีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00น.
โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาของม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชในการเข้าร่วมพิธีเปิด
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี เริ่มการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยการแสดงรำมโนราห์

จากนั้นรองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน  “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)”

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ทีมงานTCDCพาคณะจารย์เยี่ยมชมโครงการฯ, นิทรรศการชุดกระบวนการออกแบบ: จากแนวคิดสู่
การผลิตจริง (Design Process) และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องจักสานพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร และคุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ

และปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “ภาษา การตีความ และกระบวนการทำความเข้าใจในงาน
ออกแบบ” โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร

Advertisements