สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC


สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ

หมายเหตุ : **   ห้องอ่านหนังสือคณะสถาปัตยกรรม ฯ ม.นเรศวร และห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง ปิดปรับปรุงสถานที่
*** คือสถิติที่เกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัย
เป็นช่วงเดือนที่นักศึกษาปิดเทอมจึงมีการใช้หนังสือน้อย

Advertisements