สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC

สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ

หมายเหตุ :   อื่นๆ ***
– คือสถิติที่เกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัย
– เป็นช่วงเดือนที่มีการสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย
– ห้องสมุด ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ไม่มีสถิติการใช้เนื่องจาก อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องสมุด
รวมถึงเป็นช่วงสอบ
– ห้องอ่านหนังสือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ไม่มีสถิติการใช้ และไม่มีการติดต่อกลับ
– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏอยุธยา เหตุที่มีการใช้หนังสือน้อยเนื่องจาก
ขณะนี้มีการปรับปรุงภายในสำนักวิทยฯ คาดว่าจะเสร็จเดือนกันยายน

Advertisements