พฤศจิกายน 2009


โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC ย้ายสถานที่ตั้งจาก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยยังคงมีหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ ศิลปกรรม,สถาปัตยกรรม,การออกแบบฯ พร้อมตัวอย่างวัสดุจากห้องสมุดวัสดุ
Material ConneXion และนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นเคย เตรียมพบกับเราได้เร็วๆนี้ค่ะ

Advertisements

โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC ย้ายสถานที่ตั้งจาก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูพา ไปยังคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยยังคงมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปกรรม,สถาปัตยกรรม,การออกแบบฯ พร้อมตัวอย่างวัสดุจากห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion
และนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นเคย เตรียมพบกับเราได้เร็วๆนี้ค่ะ

เนื่องจากขณะนี้โครงการ mini TCDC อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานที่
ติดตั้งโครงการแห่งใหม่ จึงขอแจ้งยกเลิกการให้บริการโครงการ mini TCDC
ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง โดยข้อสรุปการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะ

สุดท้ายนี้ TCDC ขอขอบคุณน้องๆชาวม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางที่ให้การตอบรับกับโครงการนี้เป็นอย่างดี
และหวังว่าโครงการของเราคงได้ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะ