โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC ย้ายสถานที่ตั้งจาก
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูพา ไปยังคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยยังคงมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปกรรม,สถาปัตยกรรม,การออกแบบฯ พร้อมตัวอย่างวัสดุจากห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion
และนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นเคย เตรียมพบกับเราได้เร็วๆนี้ค่ะ

Advertisements