โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC ย้ายสถานที่ตั้งจาก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยยังคงมีหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ ศิลปกรรม,สถาปัตยกรรม,การออกแบบฯ พร้อมตัวอย่างวัสดุจากห้องสมุดวัสดุ
Material ConneXion และนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นเคย เตรียมพบกับเราได้เร็วๆนี้ค่ะ

Advertisements