โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ย้ายสถานที่ตั้งจาก “ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์” ไปยัง “ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ”
โดยยังคงมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปกรรม,สถาปัตยกรรม,การออกแบบฯ พร้อมตัวอย่างวัสดุ
จากห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion และนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นเคย พบกับเราได้แล้ววันนี้ค่ะ

Advertisements