พฤศจิกายน 2010


                    กิจกรรมการบรรยายฯที่จัดขึ้นในเดือน กันยายน 2553

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วม : 65 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเชียงราย
จำนวนผู้เข้าร่วม : 118 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพุธที่ 8 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าร่วม : 187 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Green Design: Sustaining Self-Sufficiency”
วิทยากร : ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 79 คน (มีการถ่ายทอดผ่ายเคเบิ้ลของมหาวิทยาลัย)
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 15 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 75 คน
การบรรยายหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Graphic Design” โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                      ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จำนวนผู้เข้าร่วม 53 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                           ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 67 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXionและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                      ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
Advertisements
    กิจกรรมการบรรยายการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion และ ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการฐานข้อมูลวัสดุ
และฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอน และการให้บริการในห้องสมุด นอกจากนี้แล้วยังได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับงานด้าน
การออกแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
    ซึ่งในการจัดกิจกรรมทุกครั้งก็ได้รับความสนใจจากทั้ง นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
 การบรรยายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอเก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง 2 เดือน
 ที่ทางเราได้ไปบรรยายให้กับทั้ง 12 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมาให้ชมกันค่ะ

                    กิจกรรมการบรรยายฯที่จัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
จำนวนผู้เข้าร่วม : 205 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Graphic Design”
วิทยากร : คุณพิชิต วีรังคบุตร หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าร่วม : 383 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101”
คุณจิตติภา ฐานะศิริพงศ์ นักจัดการความรู้อาวุโส
ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                   ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 131 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
จำนวนผู้เข้าร่วม : 123 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “STEPPING STONE TO GREEN BUILDING”
วิทยากร : คุณสรรภพ พูลสุวรรณ
                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าร่วม : 254 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101”
วิทยากร : คุณจิตติภา ฐานะศิริพงศ์ นักจัดการความรู้อาวุโส
ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                     ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC

สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC


สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ