กิจกรรมการบรรยายฯที่จัดขึ้นในเดือน กันยายน 2553

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วม : 65 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเชียงราย
จำนวนผู้เข้าร่วม : 118 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพุธที่ 8 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าร่วม : 187 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Green Design: Sustaining Self-Sufficiency”
วิทยากร : ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 79 คน (มีการถ่ายทอดผ่ายเคเบิ้ลของมหาวิทยาลัย)
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 15 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 75 คน
การบรรยายหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Graphic Design” โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                      ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จำนวนผู้เข้าร่วม 53 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                           ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 67 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXionและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                      ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
Advertisements