มิถุนายน 2011


พิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบรรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่15 มิถุนายน 2554

โดยมีอาจารย์อภิสิทธิ์ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และรศ.สมชาย สกุลทัพ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานในพิธี พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ช่วงบ่ายยวันเดียวกัน ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
โดยคุณจินตนา ชูพรมวงษ์และคุณธฤตวัน ไชยวสุต่อด้วย การบรรยายเรื่อง “เจาะเทรนด์โลก”โดย คุณจรินทร์ทิพย์ และคุณกริยาผู้สนใจสามารถเข้าชม นิทรรศการชุด วัสดุสุดลํ้า ไทยทำ เทศทึ่ง(Thai material)
ได้ที่อาคารปฏิบัติการบาติก ภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 16 สิงหาคม
2554 เวลา (จ.-ศ.) 8.30 – 16.30 น. / (ส.-อา.) 10.00 – 16.30 น.

Advertisements

นิทรรศการ “การออกแบบแห่งท้องถิ่น” (miniTCDC Showcase)

เพราะโอกาสไม่มีคำว่า  “ไกลเกินเอื้อม”
ถึงเวลาทีเด็กไทย จะภาคภูมิใจกับความเป็นชาวถิ่น!!!
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโครงการ ได้แสดงศักยภาพส่วนบุคคล
ที่ตกผลึกจากกระบวนการคิดและขนบชีวิตในท้องถินปรุงแต่งด้วยแนวคิดร่วมสมัย
จนเกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ

ในนิทรรศการ“การออกแบบแห่งท้องถิ่น”เพื่อผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กไทย ไม่หยุดอยู่แค่ในเขตภูมิภาค แต่สามารถก้าวไปสู่การยอมรับระดับประเทศ
ได้อย่างภาคภูมิใจ ตลอดจนพัฒนาการผลิตระดับท้องทีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนอย่างเต็มเปี่ยม


ทั้งนี้ผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน จะถูกหมุนเวียนไปจัดแสดง
ตาม miniTCDC 12 แห่ง ทั่วประเทศ
เข้าชมฟรี
ณ บริเวณโถงทางเข้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชัน6 ดิเอ็มโพเรียมช็อปปิงคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)