Touring Exhibition


นิทรรศการ “การออกแบบแห่งท้องถิ่น” (miniTCDC Showcase)

เพราะโอกาสไม่มีคำว่า  “ไกลเกินเอื้อม”
ถึงเวลาทีเด็กไทย จะภาคภูมิใจกับความเป็นชาวถิ่น!!!
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโครงการ ได้แสดงศักยภาพส่วนบุคคล
ที่ตกผลึกจากกระบวนการคิดและขนบชีวิตในท้องถินปรุงแต่งด้วยแนวคิดร่วมสมัย
จนเกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ

ในนิทรรศการ“การออกแบบแห่งท้องถิ่น”เพื่อผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กไทย ไม่หยุดอยู่แค่ในเขตภูมิภาค แต่สามารถก้าวไปสู่การยอมรับระดับประเทศ
ได้อย่างภาคภูมิใจ ตลอดจนพัฒนาการผลิตระดับท้องทีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนอย่างเต็มเปี่ยม


ทั้งนี้ผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน จะถูกหมุนเวียนไปจัดแสดง
ตาม miniTCDC 12 แห่ง ทั่วประเทศ
เข้าชมฟรี
ณ บริเวณโถงทางเข้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชัน6 ดิเอ็มโพเรียมช็อปปิงคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Advertisements

นิทรรศการ นุ่ง จับ พับ จีบ : Wearing Draping Folding Pleating

 

นิทรรศการอยู่สบายๆ….ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก : Alternative Building Materials

 

 

นิทรรศการDesign Process : กระบวนการออกแบบ: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง

 

      ทุกวันนี้ สิ่งทอได้ก้าวล้ำไปไกลเกินวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ“นุ่งห่ม” หรือเพื่อ “ความสวยงาม” แต่สิ่งทอวันนี้ได้ปรับโฉมเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความน่าอัศจรรย์ใจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องประหลาดใจ
      นอกเหนือจากความใส่ใจในความงามที่ผสานเข้ากับความพลิ้วไหวในผืนผ้า สิ่งทออัจฉริยะยังมุ่งหน้าสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถในด้านประโยชน์ใช้สอย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ทะยานไปสู่จุดสูงสุด
      นิทรรศการ “คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” จะนำคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งผืนผ้าและความน่าอัศจรรย์ของเทคโนโลยีที่แสดงถึงศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อันไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ โดยคัดสรรสิ่งทอฉลาดที่มีนวัต-กรรมหรือใช้เทคโนโลยีพิเศษที่โดดเด่นที่มาจากทั่วโลกจากฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion และยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยนำตัวอย่างสิ่งทอ 16 ชนิดทั้งของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าฟอกอากาศ ผ้าจากผงแป้ง ผ้าเลียนแบบการเหลือบแสงของปีกผีเสื้อ ผ้าซ่อนโลหะ ผ้าทอสามมิติ ผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผ้าเกราะ ผ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ผ้าพลิ้วไหวจากโลหะ ผ้าจากเส้นใยจุลินทรีย์ ผ้ากันยุง ผ้าไร้เหงื่อ ผ้าต้านเชื้อโรค ผ้ากันไรฝุ่น ผ้าปลอดเชื้อ และผ้าปลูกต้นไม้ โดยแสดงถึงนวัต-กรรมและความพิเศษที่น่าสนใจ อาทิเช่น

สิ่งทอจากฐานข้อมูลวัสดุ Material Conne Xion
1. จากผงแป้ง…สู่ผืนผ้า
From corn starch to fabric
สิ่งทอจากเส้นใยโพลีแลคไตด์ (PLA) นี้ ผลิตจากแป้งข้าวโพดหรือแป้งจากพืชอื่นๆ มีคุณสมบัติเทียบเท่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่านตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ประกอบเครื่องแต่งกาย

 

 

 

2. สลับเลื่อมพรายบนผืนผ้า
Morphotex: Imprinting butterfly wings on fabric
การประดิษฐ์ผ้าทอจากเส้นใยไนลอนและโพลีเอสเตอร์ที่มีการจัดเรียงตัวเหลื่อมกันในระดับนาโน ทำให้เกิดการเลียนแบบปีกเหลือบแสงของผีเสื้อ โดยใช้สีสันเหลือบแสงบนผืนผ้าที่สวยงามโดยไม่ต้องย้อมสี ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า ชุดกีฬา ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

 3. ผ้าทอสามมิติ…พลังผ้าน่าอัศจรรย์
3-D textile: Combining strength with texture
 
ผืนผ้าที่มี “รูปทรง” และความโค้งเว้าที่หนาได้ถึง 2.4 นิ้ว สามารถกำหนดความหนาแน่นและโครงสร้างภายในได้ตามต้องการ ผ้านี้ระบายอากาศได้ดี น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นและคืนตัว เหมาะแก่การนำไปใช้ทำเบาะในรถยนต์ เครื่องบิน อุปกรณ์กีฬา แผ่นกรอง และชิ้นส่วนขึ้นรูปสำหรับการบรรจุของแข็ง หรือใช้ในงานทางการแพทย์และสุขาภิบาล ตลอดจนใช้เสริมแรงในวัสดุต่างๆ

         

4. เชื่อหรือไม่ จุลินทรีย์ทอผ้าได้
ThaiNanocellulose – Believe it or not? Microorganisms can weave

เส้นใยเซลลูโลสชีวภาพนี้ได้จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในน้ำสับปะรด เพื่อให้ผลิตเส้นใยที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 1,000 เท่า แต่มีความเหนียวใกล้เคียงอะลูมิเนียม ทนกรด ด่าง และความร้อน เส้นใยเหล่านี้สานถักเป็นร่างแหที่มีรูพรุนขนาดเล็กกว่า 200 นาโนเมตร สามารถปกป้องผิวหนังให้มีความชุ่มชื้น สามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุปิดบาดแผล หรือใช้ทำผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น แผ่นมาสก์หน้าและรอบดวงตา

 

 5. ใส่สบาย ได้บุญ: ผ้ากันยุงสมุนไพร 100%
100% Anti-Mosquito Herbal Fabric; 100% Merit Gained
ผ้ากันยุงสมุนไพรนี้มีน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยที่แทรกอยู่ในใยผ้าด้วยวิธีไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น (Microencapsulation) โดยน้ำมันหอมระเหยจะบรรจุอยู่ในกระเปาะและจะแตกตัวระเหยออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมีแรงกระทำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงได้ถึง 97% โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% อีกทั้งยังเป็นงานวิจัยที่ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย

 

 

 

 

งานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอโดยสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
1. คุณหมอสบายใจ ใส่เสื้อกาวน์ต้านเชื้อโรค
Happy Doctors Wear Anti-Bacterial Medical Gowns
เสื้อกาวน์นี้ผลิตจากผ้าฝ้ายนำมาผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบด้วยอนุภาคของสารนาโน ซิงค์ ออกไซด์ (Nano Zinc Oxide) ให้มีคุณสมบัติต้านทานเชื้อโรค ได้แก่ เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น เชื้อ E. Coli มีต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์
2. คนไทยเฮ นั่งรถเมล์ไม่ต้องกลัวเชื้อโรค
Thai commuters commend anti-bacterial bus seats.

ผ้าปลอดเชื้อและทำความสะอาดตัวเองได้สำหรับทำเบาะรถยนต์นี้ได้จากการนำผ้าไปเคลือบสารไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมและอาการท้องเสียได้ สิ่งสกปรกที่มาเกาะบนเนื้อผ้าก็จะย่อยสลายไปได้เอง ผ้านี้จะทำงานได้ดีขึ้นหากได้รับการกระตุ้นโดยรังสียูวีหรือแสงแดด สามารถนำมาใช้กับรถยนต์และรถโดยสารประเภทต่างๆได้

 

3.ผ้าวิเศษ ปลูกต้นไม้ ระบายน้ำ กันเชื้อราได้
Plant-loving fabric

สิ่งทอทางการเกษตรนี้ทำจากผ้าไม่ทอแบบสปันบอนด์ (Spunbounded Nonwoven) โดยนำเส้นใยสังเคราะห์พวกโพลีเอสเตอร์มาอัดเป็นแผ่นด้วยความร้อน จึงมีความแข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาดและแรงกระแทก น้ำหนักเบา โปร่ง ให้แสงแดด น้ำและอากาศผ่านได้ มีอายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุคลุมดินป้องกันวัชพืช

      นิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ของวัสดุกับการออกแบบ โดยให้เห็นถึงแนวความคิด         ในการนำเอาวัสดุมาใช้งานในรูปแบบใหม่หรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณสมบัติเด่นของวัสดุเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายใหม่ให้กับวัสดุนั้นๆ โดยเลือกวัสดุไทยที่สามารถหาซื้อได้และยังเป็นวัสดุที่ผ่านการคัดสรรเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion ได้แก่ โมเสคโพลิเมอร์ของบริษัทเอ็นคิวด์ จำกัด (N Cubed Co., Ltd.), หนังปลานิล (หรือปลาจิตรลดา) ของบริษัทจีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (Jerada Leather and Products Co., Ltd.) และตะแกรงเหล็กฉีกของบริษัทวี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์เมท-ทัล จำกัด (V&P Expanded Metal Co., Ltd.)
     ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิก ผู้ประกอบการและนักออกแบบทั้งหลายรู้สึกว่าวัสดุเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสามารถหามาใช้ได้และเรียนรู้ที่จะศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่เราเอามาใช้ได้อย่างเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
     ผลิตภัณฑ์ในนิทรรศการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมุ่งเน้นที่แนวความคิดเป็นหลักเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการนำเสนอให้เกิดความเข้าใจรูปร่างและการออกแบบที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ต่อไป

 Fitch Stool & Chair 

    หนังปลานิลหรือปลาจิตรลดา (Chitarada Fish skin) ของบริษัทจีราด้า เลเธอร์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ผลิตโดยการแปรรูปแผ่นหนังปลานิลที่เหลือหลังจากการแล่เนื้อปลาเพื่อแช่แข็งส่งออก ด้วยการฟอกย้อมและตกแต่งผิวเพื่อให้วัสดุมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่นำไปขายให้เกษตรกรหรือชาวบ้านสำหรับนำไปทอดกิน 
      ในปัจจุบันมีการนำไปใช้ในงานแฟชั่น ผลิตกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ รองเท้า รวมทั้งหุ้มเบาะในงานเฟอร์นิเจอร์ แต่ด้วยความเหนียวและแข็งแรงของหนังปลานิลที่ทางผู้ผลิตได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยเน้นว่ามีความเหนียวเทียบเท่าหรือมากกว่าหนังวัวในความหนาที่เท่ากัน เนื่องจากหนังปลามีการเรียงตัวของโครง-สร้างกล้ามเนื้อแบบเส้นใยที่สานไขว้กันไปมา จึงได้นำมาทำเฟอร์นิเจอร์แบบแขวนหรือขึงที่นั่งกับโครงเก้าอี้ (suspended or hung-seat) เพื่อให้เห็นถึงความแข็งแรงและความเหนียวของตัววัสดุได้อย่างชัดเจน

Fish skin

Fitch chair

     

Mesh Collection
      ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) ของบริษัทวี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด เป็นแผ่นโลหะบาง ที่ถูกกรีดเป็นแถบๆ และดึงออกเพื่อให้เกิดลาย มีความแข็ง-แรงสามารถดัดโค้งและดัดงอได้ตามต้องการ จึงถูกนำไปใช้ในงานพื้นที่ เป็นทางเดินของอาคาร ระเบียง ฝ้าเพดาน รั้วแบบต่างๆ ผนังหรือแผ่นตะแกรงที่ใช้ระบายอากาศ รวมไป-ถึงงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่น          ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภาย-นอกอาคารหรือภายในอาคารที่    ต้องการใช้จุดเด่นในเรื่องของความทนทานและความโปร่งเป็นหลัก
      จากคุณสมบัติเด่นของวัสดุ นั่นคือความคงทนแข็งแรง ลวดลายและขนาดของเหล็กที่มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก น้ำหนักของเฟอร์นิเจอร์ที่เบาและความเป็นไปได้ในการนำวัสดุมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูป-แบบสามมิติ จึงได้นำมาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์สนามที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนจากสภาพอากาศด้วยการทำทรีทเมนต์และด้วยโครงสร้างแบบตะแกรงที่ดูโปร่งเบาจึงไม่กักเก็บน้ำและดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสนามอีกด้วย

 Mesh collection

 Mosaic Stool and Sofa
  โมเสคโพลิเมอร์ (Crystaline Mosaic) ของบริษัทเอ็นคิวด์ จำกัด ทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ 100% สามารถฉีดออกมาให้มีขนาดที่เล็กได้ ทำได้หลากหลายสีสันและมีความมันวาว มีน้ำหนักเบากว่าโมเสคแก้วและเซรามิค สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับตกแต่ง เช่น ผนังแบบต่างๆ กรอบรูป แจกัน รวมทั้งงานออก-แบบเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เป็นวัสดุปิดผิว นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้พัฒนาผลิตโมเสคออกมาที่เป็นแผ่นปูผนังขนาดประมาณ 25 x 25 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
  จากไอเดีย “ความอ่อนกับความแข็ง” สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ความแข็งก็คือ โมเสคซึ่งทำ-หน้าที่เป็นความงามของเฟอร์นิเจอร์ที่ภายนอก ส่วนความอ่อนคือ โฟมที่อยู่ข้างในทำหน้าที่เพิ่มความสบายในการนั่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในแง่ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์ ในแง่ของ Mosaic Sofa เป็นตัวอย่างการใช้งานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกมากในงานผนังแบบต่างๆที่ต้องการเล่นกับไอเดียอ่อนและแข็ง         อย่างเช่น ผนังของบาร์หรือสถานที่เต้นรำ ที่ดูเผินๆ จะเหมือนผนังโมเสคแข็งๆ ทั่วไป แต่สวยงามและ           ทำความสะอาดง่าย  ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนนุ่มช่วยรับแรงกระแทกได้

                

                                     ชิ้นโมเสคโพลิเมอร์                                   แผ่นโมเสคโพลิเมอร์

 

“ปฏิทินการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในโครงการ miniTCDC ปี 2551”

นิทรรศการวัสดุไทยใส่ใจงานออกแบบ : Get the best out of your materials

 

 

 นิทรรศการ นุ่ง จับ พับ จีบ: Wearing Folding Draping Pleating

 

นิทรรศการ คลี่ .. ผื่นผ้า มองหานวัตกรรม: Smart and innovative textile

     คณะดำเนินการได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ประกอบไปด้วย
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ (miniTCDC Project Manager)
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร (Information Scientist)

คุณฆฤณ กังวานกิตติ (Facilities Manager)
คุณเบญจวรรณ ระงับภัย (Librarian)
คุณอัครพล จีนาคม (miniTCDC  Staff)

     พวกเราทั้งหมดเดินทางถึงสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยรถตู้ในเวลา 9.30 น.  จากนั้นพวกเราได้ประสานงานไปยังหอสมุดเพื่อดำเนินการขนย้ายกล่องหนังสือ และกล่องวัสดุ รวมทั้งหมด 15 ลัง ขึ้นไปยัวชั้น 2 ของสำนักหอสมุด เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

     ลำดับแรกพวกเราได้แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน โดยกลุ่มหนึ่งดำเนินการเปลี่ยน Material ชุดใหม่ ซึ่งเป็น Tabula แบบใหม่ กล่าวคือ เป็นแบบเล็กมีทั้งหมด 12 ชิ้นงานด้วยกัน ซึ่งถ้าเป็นแบบเก่านั้น จะมีชิ้นวัสดุเพียง 4 ชิ้นเท่านั้นเอง

dscf3691.jpg
         ^  เจ้าหน้าที่กำลังเตรียม Tabula สำหรับติดตั้ง

dscf3701.jpg
                   ^  ตัวอย่าง Tabula ครับผม

dscf3704.jpg
               ^  ตัวอย่าง Tabula อีกชิ้นครับผม
dscf3692.jpg
            ^ ชั้น Material ที่กำลังดำเนินการติดตั้ง

dscf3709.jpg
           ^ ชั้น Material ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว

dscf3710.jpg
          ^ แบบมุมกว้างครับผม

       ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ดำเนินการนำหนังสือชุดเก่าบรรจุลงกล่อง เพื่อนำกลับ TCDC  ดังรูป ครับผม

dscf3694.jpg

dscf3693.jpg

p1030381.jpg

       เมื่อจัดหนังสือชุดเก่าลงกล่องเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาพักทานอาหารกลางวันพอดี  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว พวกเราจึงได้ขนย้ายกล่องหนังสือทั้งหมดลงไปเก็บที่รถตู้ในคราวเดียวเลย   หลังจากนั้นผมก็ได้นำรถเข็นมาคืนที่ห้องสมุด และระหว่างทางที่จะเดินไปขึ้นรถตู้เพื่อจะไปทานข้าวนั้น  ผมก็เห็นพี่ ๆ ทีมช่าง จากบริษัท Elite กำลังติดตั้ง “นิทรรศการวัสดุไทยใส่ใจการออกแบบ” กันอยู่ ดังรูป

p1030372.jpg
                  ^ บริเวณชั้น 1 ของสำนักหอสมุด

p1030374.jpg
                        ^  พื้นที่ที่จะจัดนิทรรศการ

p1030376.jpg
                   ^  พี่ ๆ ทีมงาน เตรียมการติดตั้ง

          หลังจากที่พวกเราอิ่มหนำกับอาหารทะเลสุดอร่อยที่ร้านเจ๊อ่วยแล้ว  พวกเราก็เดินทางกลับมาที่ห้องสมุดพร้อมกับพบว่าพี่ ๆ บรรณารักษ์ใส่แถบแม่เหล็กให้กับหนังสือชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว  จากนั้นก็ถึงเวลาที่หนังสือชุดใหม่ 200 เล่ม จะได้ขึ้นไปทำหน้าที่ของมันบนชั้นเสียที

p1030400.jpg
                       ^ เอ้า… จัดขึ้นชั้นให้หมด

p1030404.jpg
                        ^ เอาเล่มไหนโชว์ดีน้า…

p1030409.jpg
                           ^  เสร็จเรียบร้อย !!!

p1030408.jpg
                           ^ ซูมซะหน่อย  : )

p1030424.jpg
                         ^  ภาพมุมกว้างครับผม

       เมื่องานหมุนเวียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยด้วยดีแล้ว พวกเราทั้งหมดก็ลงไปที่ชั้น 1 เพื่อดูการติดตั้งนิทรรศการกันต่อไป

p1030387.jpg
                              ^ ปูพรมกันก่อน

p1030392.jpg
                               ^  ติดตั้งวัสดุ

p1030417.jpg
                        ^  เก็บงานให้เรียบร้อย

p1030492.jpg
                         ^ เสร็จสมบูรณ์ !!!

p1030496.jpg
                       ^  มุมนี้เห็นป้ายชัดเจน

p1030498.jpg
                               ^ อีกมุม

p1030499.jpg
                              ^  และอีกมุม

p1030504.jpg
                          ^  ภาพมุมสูงครับผม
       งานทุกอย่างในวันนี้สำเร็จลงด้วยดีก็ด้วยความอนุเคราะห์จากพี่ ๆ บรรณารักษ์แห่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านอีกคำรบหนึ่งครับ

                                                                                                         อัครพล#19