หมุนเวียนหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551

ทีมงาน TCDC ทั้งหมด 3 คน คือ
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร นักสารสนเทศ
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์
คุณวัชชพล หรั่งแพ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ก่อนที่เราจะไปถึงการหมุนเวียน ขอลงภาพบรรยากาศการเตรียมหนังสือและวัสดุตัวอย่างกันก่อน
ทีมงานเตรียมงานกันอย่างขมักเขม้น เพื่อให้ทันตารางการทำงานค่ะ

 

เมื่อหนังสือพร้อมเดินทางทีมงานทั้งสามจึงเดินทางโดยรถตู้พร้อมกับกล่องหนังสือจำนวนกว่า 13 กล่อง
ไปถึงที่เพชรบุรีประมาณ 10.30 น. จึงดำเนินการหมุนเวียนหนังสือพร้อมทั้งอบรม (ทบทวน)
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเว็บห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แล้วจึงเดินทางกลับค่ะ

 

หมุนเวียนหนังสือ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ทีมงานประกอบด้วย
คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร นักสารสนเทศ
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์
คุณวัชชพล หรั่งแพ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ส.ต.ตนุพล เกียรติศิริลักษณ์  เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ
เดินทางไปหมุนเวียนหนังสือที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในการหมุนเวียนครั้งนี้
ทีมงานต้องดำเนินการเจาะชั้นวัสดุเพิ่มเติมเพื่อให้ติดชั้นวัสดุได้สะดวกมากขึ้นค่ะ

 พร้อมกันนี้ได้อบรม (ทบทวน) เจ้าหน้าที่และนิสิตเกี่ยวกับเว็บไซต์และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เช่นกัน
 แล้วจึงเดินทางกลับ

แผนการหมุนเวียนหนังสือ

13 พฤศจิกายน 2551 ม.เชียงใหม่ , ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ ม.นเรศวร

27 พฤศจิกายน 2551ม.ขอนแก่น , ม.มหาสารคาม และ ม.อุบลราชธานี

12 ธันวาคม 2551 ม.ราชภัฏสงขลา

Advertisements